Μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ Πατριαρχείου Μόσχας και Οικουμενικού Πατριαρχείου

Το γεγονός της επέκτασης του διχασμού στην παγκόσμια Ορθοδοξία επισημαίνει με δήλωσή του ο αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Ιλαρίωνας,