Το Σύνδρομο TSS και το AstraZeneca

Όλα τα περιστατικά παρενεργειών που έχουν προκύψει στη χώρα μας μετά από εμβολιασμό με AstraZeneca παραπέμπουν στο Σύνδρομο TSS. Πρόκειται για μία σοβαρή αλλά