Πειραιώς: Υποστηρίζει έμπρακτα την πορεία της οικονομίας προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στη κλιματική αλλαγή, που  αποτελεί πρόκληση για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τον τραπεζικό τομέα και την κοινωνία συνολικά, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας