Στα ΚΕΠ 15 πιστοποιητικά που έως σήμερα χορηγούνταν μόνο από Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία

Δεκαπέντε πιστοποιητικά αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης, που έως σήμερα χορηγούνταν μόνο από τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία εντάσσονται στα ΚΕΠ, έπειτα από Κοινή Υπουργική