Σύνδεσμος Πλαστικών: Η Κυκλική Οικονομία είναι η λύση για ένα βιώσιμο περιβάλλον

Για τον δρόμο προς την πρόοδο, που προϋποθέτει την αύξηση της ανακύκλωσης, αναφέρθηκαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε.) Βασίλης Γούναρης και