ΗΠΑ: Ειδικός σύμβουλος για το κλίμα θα εξασφαλίζει χρηματοδότηση για την «πράσινη οικονομία»

Τον διορισμό ειδικού συμβούλου για το κλίμα στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για τον μετασχηματισμό της οικονομίας,