ΟΑΕΔ: Μεγάλη η ανταπόκριση στα τρία προγράμματα κοινωνικής πολιτικής

Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν το 2020 το ενδιαφέρον των πολιτών για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (επιταγές κοινωνικού τουρισμού και