Έρχεται ο Ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας σε δημόσια διοίκηση, πρόνοια, αγορά εργασίας, εκπαίδευση

Μία «ψηφιακή επανάσταση» φέρνει η Κυβέρνηση στην Ελλάδα, που εδώ και δεκαετίες έχει καθυστερήσει. Μόνο για αυτό τα πρόγραμμα η χώρα μας θα δαπανήσει