Πληρωμές: Όλες οι προθεσμίες της εβδομάδας για μισθωτούς και ανέργους

Μια σειρά κρίσιμων ημερομηνιών για πληρωμές πρέπει να γνωρίζουν μισθωτοί και άνεργοι, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες και αυτή την εβδομάδα. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ : Οι προθεσμίες υποβολής νέων δηλώσεων

Δεύτερη ευκαιρία δίνεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ σε επιχειρήσεις – εργοδότες που δεν κατέστη δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας η υποβολή δήλωσης

Εικοσαήμερο πληρωμών για μισθωτούς και συνταξιούχους- Όλες οι προθεσμίες

Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 29 του μήνα ένας νέος κύκλος πληρωμών για μισθωτούς, ανέργους και συνταξιούχους. Μεταξύ άλλων προβλέπονται πληρωμές στις περιπτώσεις αναστολών

Προθεσμίες: Τι ισχύει για μισθωτούς, ανέργoυς και συνταξιούχους για τον Μάρτιο

Μια σειρά προθεσμιών που  εκπνέουν  μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να γνωρίζουν μισθωτοί, άνεργοι και συνταξιούχοι.  Αναλυτικά τέσσερις είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες των επόμενων  ημερών  :  1.

Οι «προθεσμίες» του Μαρτίου – Τι ισχύει για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Νέες προθεσμίες ισχύουν για μια σειρά ρυθμίσεων,  που εφαρμόζονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας. Ο Μάρτιος «φέρνει» αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα υποβολής

Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων

Ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Συγκεκριμένα, αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν