Κορωνοϊός-ΕΕ: Προτείνεται μοντέλο τριών πυλώνων για ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια

Μια πρώτη συναίνεση για βραχυπρόθεσμη ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια προς τις χώρες που πλήττονται από τον κορωνοϊό διαφαίνεται πριν από τις διαβουλεύσεις των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών της