Επαναστατικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης θα ανιχνεύει το Αλτσχάιμερ χρόνια πριν την εκδήλωσή του

Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που δημιουργήθηκε από τους επιστήμονες των εταιρειών ΙΒΜ και Pfizer, εντοπίζει την αφανή εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ, με ποσοστό επιτυχίας 70%.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των βιογραφικών και των επιδόσεων των εργαζομένων

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να αναπτύσσει την εφαρμογή της στο χώρο εργασίας στον τομέα των προσλήψεων. Οι ατελείς όμως αλγόριθμοι, αφήνουν στο περιθώριο τις γυναίκες και άλλους υποψήφιους χρώματος,