Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τα μονοκλωνικά αντισώματα από τον Θ. Δημόπουλο

Στην πρόληψη των νοσηλειών, στην αποτροπή των σοβαρών λοιμώξεων, στη μείωση της ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης και στη μείωση της επιβάρυνσης του