Θριάσιο: Ενισχύει το δίκτυο οξυγόνου

Σε ενέργειες ενίσχυσης του δικτύου οξυγόνου, καθώς και σε εναλλακτικές λύσεις για την περίπτωση πτώσης της πίεσης, έχει προβεί το Θριάσιο Νοσοκομείο, όπως αναφέρεται