Ο λόγος που τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας δεν επιτρέπεται να δίνουν αυτόγραφα

Εάν κάποιος περιμένει πως θα αποκτήσει το δικό του αυτόγραφο από κάποιο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, τότε άδικα περιμένει, καθώς απαγορεύεται για όλα