Δ. Μιχαηλίδου: «Τα βήματα προς την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου αναδοχής και υιοθεσίας»

Στην υλοποίηση των δεσμεύσεων σχετικά με την ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας προχωρά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα, η