Βουλή: Ξεκίνησε η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση έκδοσης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων

Ξεκίνησε η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείων

Τηλεργασία: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το θεσμικό πλαίσιο

Το σχέδιο νόμου για την τηλεργασία: «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», καθώς