Ικανοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας για τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες οι νέες εγγραφές μαθητών στην πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Συνολικά, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (23 Μαρτίου) το ΠΣΔ «μετρούσε»