Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα τέλη κυκλοφορίας 2020 | 4460104

Στα ίδια επίπεδα θα παραμείνουν τα τέλη κυκλοφορίας 2020, με τους ιδιοκτήτων των οχημάτων να έχουν δικαίωμα να πληρώσουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.

Όσοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν το πόσο, έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν τις πινακίδες τους στην Εφορία, αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση οι ιδιοκτήτες θα έρθουν αντιμέτωποι με σημαντικά πρόστιμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

Αδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
Πινακίδες
Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ
Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους
Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο
Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης
Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το όχημα δεν θα σταθμεύσει σε δημόσιο δρόμο.