Thales: Ο κόσμος του αύριο απαιτεί ψηφιακές λύσεις που συμβάλλουν σε έναν ασφαλέστερο κόσμο

Στη ραγδαία ανάκαμψη, που παρουσίασαν τα αποτελέσματα της Thales για το α΄εξάμηνο του 2021, εστίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Patrice Caine, δείχνοντας για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού  μοντέλου και τη συνάφεια των στρατηγικών επιλογών – τεχνολογικών και βιομηχανικών – που εφαρμόστηκαν.

Συγκεκριμένα, η λήψη παραγγελιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 8.244 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35% από το πρώτο εξάμηνο του 2020 (+37% σε οργανική βάση, δηλαδή, σε σταθερό πεδίο εφαρμογής και σε συναλλαγματικές ισοτιμίες).

Ο λόγος του δείκτη λογιστικής αξίας προς λογαριασμό ήταν 0,98 έναντι 0,78 το πρώτο εξάμηνο του 2020. Για άνω από 12 μήνες, λειτούργησε στο υψηλό 1,17.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, η Thales έκανε κράτηση για 7 μεγάλες παραγγελίες με αξία μονάδας άνω των 100 εκατ. ευρώ, για συνολικό ποσό 1.705 εκατ. ευρώ (560 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020):

Τέσσερις μεγάλες παραγγελίες κλείστηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2021: δύο συμβάσεις σχετικά με την προμήθεια αεροσκαφών Rafale στην Ελλάδα και τη Γαλλία η νέα γενιά του γαλλο-ιταλικού συστήματος επίγειας αεροπορικής άμυνας SAMP / T NG

Το SATRIA, ένας δορυφόρος τηλεπικοινωνιών με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Ινδονησία. Έγινε κράτηση για 3 μεγάλες παραγγελίες το 2ο τρίμηνο του 2021:

Η δεύτερη γενιά δορυφόρων πλοήγησης Galileo της Ευρώπης

Δύο ασφαλείς δορυφόροι τηλεπικοινωνιών για την Ιταλία (SICRAL 3). Εκσυγχρονισμός και υποστήριξη τριών ραντάρ τακτικού ελέγχου στον Καναδά

Στα 6.539 εκατ. ευρώ, οι παραγγελίες με αξία μονάδας μικρότερη από 100 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 18% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα  του α΄εξανήνου, ο κ. Caine, δήλωσε ότι «Η εμπορική δυναμική ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στους τομείς του διαστήματος, της άμυνας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Σε επαγγελματική βάση, το EBIT ήταν ήδη κοντά στο επίπεδο του 2019. Η έντονη βελτίωση στις μεταφορές και στο πεδίο της ψηφιακής ταυτότητας και ασφάλειας (DIS – πρώην Gemalto) αντιστάθμισε σχεδόν εξ ολοκλήρου την απότομη πτώση της αεροδιαστημικής, η οποία παρέμεινε επηρεασμένη από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στην αγορά της πολιτικής αεροναυπηγικής.

Η ελεύθερη λειτουργική ταμειακή ροή υπερέβη τον σχεδιασμό. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό των ομάδων της Thales, τις οποίες θέλω να ευχαριστήσω θερμά.

Δεδομένης της ισχυρής ανάπτυξης κατά τους πρώτους μήνες του 2021, αυξάνουμε τον στόχο των πωλήσεων για το έτος. Αναμένουμε τώρα πωλήσεις από 17,5 δισ. ευρώ έως 18 δισ. ευρώ.

Ο κόσμος του αύριο απαιτεί ψηφιακές λύσεις που συμβάλλουν σε έναν ασφαλέστερο, πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς κόσμο, ο οποίος διευρύνει το πεδίο των ευκαιριών ανάπτυξης για τη Thales. Όλες οι ομάδες του Ομίλου κινητοποιούνται για να υποστηρίξουν τους πελάτες μας σε αυτόν τον μετασχηματισμό.»

 Αυτή η αύξηση αντικατοπτρίζει μια αύξηση παραγγελιών κατά 55% με αξία μονάδας μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 100 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη με ισχυρή εμπορική δυναμική στις επιχειρήσεις Διαστήματος και Άμυνας σε ανεπτυγμένες χώρες.

Γεωγραφικά η λήψη παραγγελιών σε αναδυόμενες αγορές ανήλθε σε 1.508 εκατ. ευρώ, αύξηση 3% σε σταθερή εμβέλεια και συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Στα 6.736 εκατ. ευρώ, η πρόσληψη παραγγελιών σε ώριμες αγορές ανέκαμψε έντονα (+49% σε σταθερό πεδίο εφαρμογής και συναλλαγματικές ισοτιμίες), καθοδηγούμενη κυρίως από τέσσερις μεγάλες στρατιωτικές συμβάσεις και δύο μεγάλες διαστημικές συμβάσεις.

Η λήψη παραγγελιών στον τομέα της Αεροδιαστημικής ανήλθε σε 2.866 εκατ. ευρώ, έναντι 1.625 εκατ. ευρώ το α εξάμηνο του 2020 (+ 80% σε σταθερές τιμές και συναλλαγματικές ισοτιμίες). Αυτή η απόδοση αντικατοπτρίζει κυρίως τις νέες εμπορικές

Οι επιτυχίες της Thales Alenia Space κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους (συμπεριλαμβανομένων των τριών μεγάλων παραγγελιών με αξία μονάδας άνω των 100 εκατ. ευρώ που αναφέρθηκε παραπάνω), καθώς και τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης στην αγορά πολιτικής αεροναυπηγικής.

Στις 30 Ιουνίου 2021, το βιβλίο παραγγελιών του τμήματος ανήλθε σε 7,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 13% από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στα 579 εκατ. ευρώ, η λήψη παραγγελιών στον τομέα των Μεταφορών αυξήθηκε κατά 32% από το α΄ εξάμηνο 2020 σε σταθερή εμβέλεια και συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτή η ανάπτυξη αποδεικνύει την ισχυρή δυναμική της κεντρικής σιδηροδρομικής επιχείρησης.

Η λήψη παραγγελιών στον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας ανήλθε σε 3.374 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 2.425 εκατ. ευρώ το α΄εξάμηνο του 2020, αύξηση 39% σε σταθερό εύρος και συναλλαγματικές ισοτιμίες, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων μεγάλων παραγγελιών με αξία μονάδας άνω των 100 εκατ. ευρώ που αναφέρθηκε παραπάνω.

 Το βιβλίο παραγγελιών του τμήματος ανήλθε σε 22,7 δισ. ευρώ ή 2,8 χρόνια πωλήσεων, ενισχύοντας περαιτέρω την ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Στα 1.370 εκατ. ευρώ, η λήψη παραγγελιών στον τομέα της Ψηφιακής ταυτότητας και ασφάλειας ήταν σύμφωνη με τις πωλήσεις, δεδομένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα δεν κάνουν κρατήσεις για μακροπρόθεσμες παραγγελίες.