Ιαματικός τουρισμός: Ολοκληρώθηκε η τεχνική μελέτη ιαματικών πηλών της χώρας

Αναλύθηκαν 99 περιοχές και 514 σημεία παρατήρησης

Ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) η τεχνική μελέτη χαρακτηρισμού πηλών και ηφαιστειακών λίθων για ιαματική χρήση.

Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με ανακοίνωση, αποτέλεσε η περιγραφή και η οριοθέτηση των χώρων αποθέσεων ιαματικών πηλών, η δημιουργία βάσης δεδομένων καθώς και η μελέτη φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των γνωστών για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες ιαματικών πηλών ως προς την καταλληλότητά τους για ιαματική χρήση, καθώς και νέων πηλών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πηλοθεραπεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν 99 περιοχές ανά την επικράτεια, ενώ τα σημεία παρατήρησης ανέρχονται σε 514.

Η ανάδειξη των χώρων των ιαματικών πηλών συντελεί στην ανάπτυξη του κλάδου του ιαματικού τουρισμού και αναδεικνύει τη σημασία των ιαματικών φυσικών πόρων για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία.

ιαματικός τουρισμός, ελλάδα, λουτρά κυλλήνης, ΕΑΓΜΕ,

Όπως υπογραμμίζεται, η Ελλάδα έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και μπορεί να αποτελέσει τον «πρωταγωνιστή» στον ιαματικό τουρισμό, καθώς και στη δημιουργία μονάδων ιαματικής ιατρικής με δεδομένο το μοναδικό βιοκλίμα της και το συνδυασμό της θάλασσας με τις ιαματικές πηγές. Διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη και καθιέρωση των Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΙΦΠ) λόγω της πλούσιας πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, του ιδανικού κλίματος, της εξαιρετικής ομορφιάς φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και του εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Σημειώνεται ότι το 2025 ο ιαματικός τουρισμός αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο ενώ τα έσοδα της παγκόσμιας αγοράς ιατρικού τουρισμού εκτιμάται μεταξύ 45,5 δισ. και 72 δισ. δολαρίων, παρουσιάζοντας ρυθμό αύξησης 15% – 25%, με περίπου 14 εκατ. διασυνοριακούς ασθενείς σε όλο τον κόσμο να ξοδεύουν κατά μέσο όρο 3.800 – 6.000 δολάρια ανά ιατρική επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με ιατρικές υπηρεσίες, διασυνοριακές και τοπικές μετακινήσεις και την ενδονοσοκομειακή παραμονή.

Στην Ελλάδα το Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων, η Αγία Τριάδα Μεσολογγίου και η λουτρο-πηλοθεραπεία των Λουτρών Κυλλήνης αποτελούν τις επίσημες ανακηρυγμένες περιοχές για πηλοθεραπεία. Αναμένεται επίσης, η κατάθεση της αίτησης αναγνώρισης του πηλού Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών προς το υπουργείο Τουρισμού και την Επιτροπή Προστασίας των Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Από την ΕΑΓΜΕ έχει ήδη παραδοθεί στο δήμο η σχετική υδρογεωλογική μελέτη αναγνώρισης του πηλού Σαγιάδας με πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης καλύπτοντας όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις τόσο ποιοτικά, μικροβιολογικά όσο και ποσοτικά.

Η «Τελική Μελέτη Χαρακτηρισμού Πηλών και Ηφαιστειακών Λίθων για Ιαματική Χρήση» εκπονήθηκε από το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της ΕΑΓΜΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Αθανασούλη του τμήματος Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ), στο πλαίσιο του έργου ΟΠΥΓΕΚ «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020(2023).

Ακολουθήστε το vradini.gr στο Google News
Ίσως σας ενδιαφέρουν