Βρετανοί: Το 20% «ψηφίζει» Ελλάδα για διακοπές

Την Ελλάδα επέλεξε το 17,6% των Γερμανών, το 12,8% των Γάλλων, το 20% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 10,3 των Ισπανών

Ακρόπολη

Μεταξύ των Βρετανών τουριστών βρίσκεται το υψηλότερο ποσοστό – 20 % – όσων δηλώνουν ότι θέλουν επισκεφτούν την Ελλάδα τους επόμενους 12 μήνες.

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), καθώς σε ερώτηση που έγινε με το ποιες χώρες σκοπεύετε να επισκεφθείτε, την Ελλάδα επέλεξε το 17,6% των Γερμανών, το 12,8% των Γάλλων, το 20% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 10,3 των Ισπανών.

Τους επόμενους 12 μήνες σκοπεύει να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό το 62,6% των Γάλλων, ενώ τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλότερα στις άλλες αγορές, με τη Γερμανία να είναι στο 75,1%, το Ηνωμένο Βασίλειο στο 77,1% και την Ισπανία στο 74,3%, σύμφωνα με την μελέτη.

Από όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες με διανυκτέρευση, θα κάνουν:

1 – 2 ταξίδια το 52,9% των Γερμανών, το 28,2% των Γάλλων, το 54,5% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου καθώς
και το 59,2% των Ισπανών.
3 – 4 ταξίδια το 14,8% των Γερμανών, το 9,4% των Γάλλων, το 17,2% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου καθώς
και το 11,6% των Ισπανών.

Πότε ξεκινά ο προγραμματισμός

Ο προγραμματισμός των διακοπών στο εξωτερικό φαίνεται να ξεκινάει από νωρίς με περίπου το 70% των Γερμανών, των Βρετανών και των Ισπανών και περίπου 60% των Γάλλων να έχουν αρχίσει τον προγραμματισμό για τα ταξίδια τους επόμενους 12 μήνες. Ειδικότερα το 23,7% των Γερμανών, το 22,6% των Γάλλων, το 30,7% του Ην. Βασιλείου και το 22% των Ισπανών έχουν κανονίσει τη μεταφορά για κάποια ή όλα τα ταξίδια τους, τους επόμενους 12 μήνες.

Σχετικά με τη διαμονή, το 35,8% των Γερμανών, το 28,4% των Γάλλων, το 37,3% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 28,7% των Ισπανών έχουν κανονίσει τη διαμονή για κάποια ή και για όλα τα ταξίδια που θα κάνουν τους επόμενους 12 μήνες.

Σχετικά με τον λόγους για τους οποίους σκοπεύουν να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, όσοι έχουν ξεκινήσει να οργανώνουν τις διακοπές τους, οι λόγοι είναι πολυάριθμοι και χαρακτηρίζονται από διαφορετικές προτιμήσεις. Στην πρώτη θέση είναι η απόλαυση και η χαλάρωση που προτιμά το 56% των Γερμανών, το 55,2% των Γάλλων, το 70,8% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 57,8% των Ισπανών. Ακολουθεί η εμπειρία ενός νέου μέρους ή πολιτισμού για το 50,8% των Γερμανών, το 55,7% των Γάλλων, το 49,5% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 54,9% των Ισπανών.

Το είδος των διακοπών

Για το είδος των διακοπών στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, ή το είδος των διακοπών ευρύτερα που προτιμούν οι υπό μελέτη αγορές, ξεχωρίζουν τα ταξίδια για Beach/Coast, City Break, τα ταξίδια στη φύση, η επίσκεψη σε αξιοθέατα, συγγενείς και φίλους και τα ταξίδια για περπάτημα ή πεζοπορία. Ειδικότερα, το Beach/Coast προτιμούν το 50,5% των Γερμανών, το 30,7% των Γάλλων, το 40,2% από το Ην. Βασίλειο και το 23,7% των Ισπανών. City Break προτιμούν το 41% των Γερμανών, το 30,7% των Γάλλων, το 37,8% από το Ην. Βασίλειο και το 28,8% των Ισπανών.

Αναφορικά με την παρέα με την οποία προτιμά να ταξιδεύει κανείς, είτε τους επόμενους 12 μήνες, είτε ευρύτερα, ξεχωρίζει με διαφορά το ταξίδι με τον/τη σύντροφο και τα ταξίδια με την οικογένεια. Ταξίδι με το/τη σύντροφο προτιμά το 53,8% των Γερμανών, το 51,7% των Γάλλων, το 54,6% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 59,3% των Ισπανών. Ακολουθεί το ταξίδι με τα παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας για το 33,1% των Γερμανών, το 44,7% των Γάλλων, το 37% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 39,8% των Ισπανών.

Αναφορικά με την διάρκεια του ταξιδιού τους επόμενους 12 μήνες, η προτίμηση είναι κυρίως σε ταξίδια μεγάλης ή μεσαίας διάρκειας. Ταξίδι με διάρκεια άνω των 7 ημερών προτιμά το 57,6% των Γερμανών, το 41,7% των Γάλλων, το 43,4% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 27% των Ισπανών. Ακολουθεί το ταξίδι με διάρκεια 5 – 7 ημέρες το οποίο προτιμά το 45,9% των Γερμανών, το 46,3% των Γάλλων, το 57,1% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 54,4% των Ισπανών.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που προηγούνται κατά μια ή δυο θέσεις είναι της τάξεως της 1 π.μ. ή λιγότερο και οι χώρες αυτές είναι είτε πολύ μεγαλύτερες (πχ Γαλλία ή Ην. Βασίλειο) είτε πολύ πιο εύκολα προσβάσιμες ακόμα και οδικώς (πχ Αυστρία από Γερμανία).

Αναφορικά με την διάρκεια του ταξιδιού από τον τόπο διαμονής προς τον προορισμό των διακοπών, η προτίμηση είναι με διαφορά σε ταξίδια short-haul με διάρκεια λιγότερη από 3 ώρες. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι short-haul προορισμός σε πολλές περιπτώσεις, αποτελεί συγκριτικό μειονέκτημα. Ταξίδι short-haul με διάρκεια λιγότερη των 3 ωρών επιλέγει το 79,6% των Γερμανών, το 75,7% των Γάλλων, το 75,8% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 78,2% των Ισπανών.

Ακολουθεί το ταξίδι mid-haul με διάρκεια 3 – 6 ωρών, το οποίο προτιμά το 41% των Γερμανών, το 31,9% των Γάλλων, το 44,7%
των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 36,9% των Ισπανών.

Με ποιο μέσο θα ταξιδέψουν

Το επικρατέστερο μέσο με το οποίο σκοπεύουν να ταξιδέψουν προς τον προορισμό των διακοπών τους, τους επόμενους 12 μήνες, ήταν το αεροπλάνο, ακολουθούμενο από το αυτοκίνητο και το τρένο. Ως εκ τούτου, ειδικά για τις αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας, ευνοούνται οι γειτονικές τους χώρες ως προορισμοί διακοπών.

Αναφορικά με το μέγεθος της δαπάνης για διακοπές τους επόμενους 12 μήνες, η επικρατέστερη με διαφορά απάντηση στις υπό μελέτη αγορές, ήταν ότι προτίθενται να ξοδέψουν ότι ξοδεύουν συνήθως, ενώ στη δεύτερη θέση ήταν η όσοι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερο από όσο ξοδεύουν συνήθως. Σκοπεύουν να ξοδέψουν όσα ξοδεύουν συνήθως, το 50,3% των Γερμανών, το 47,2% των Γάλλων, το 50,8% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 44,1% των Ισπανών. Περισσότερο απ’ όσο ξοδεύουν συνήθως, σκοπεύει να ξοδέψει το 30,8% των Γερμανών, το 29,4% των Γάλλων, το 28,5% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 36% των Ισπανών. Και στις τέσσερεις χώρες το ποσοστό όσων σκοπεύουν να ξοδέψουν περισσότερο είναι μεγαλύτερο από αυτό όσων σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερο κατά 10 έως 20 π.μ. περίπου.

Πού θα μείνουν και πόσα θα ξοδέψουν

Σχετικά με το πού σκοπεύουν να μείνουν οι υπό μελέτη αγορές στις διακοπές τους στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, η επικρατέστερη με διαφορά απάντηση είναι το ξενοδοχείο/μοτέλ, Γερμανία (69%), Γαλλία (59,4%), Ην. Βασίλειο (71,5%), Ισπανία (75,2%) και ακολουθεί η ενοικιαζόμενη εξοχική κατοικία, Γερμανία (24%), Γαλλία (25%), Ην. Βασίλειο (19,5%), Ισπανία (24,2%) και η διαμονή/φιλοξενία σε φίλους ή συγγενείς, Γερμανία (12,8%), Γαλλία (22%), Ην. Βασίλειο 18,1%), Ισπανία (12,6%).

Αναφορικά με το ποσό που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν για διαμονή ανά διανυκτέρευση ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένων φόρων), οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι 56 – 85 ευρώ και 86 – 115 ευρώ για τη Γερμανία (20,7% και 22,4% αντίστοιχα) και τη Γαλλία (24,5% και 22,6% αντίστοιχα). Στο Ην. Βασίλειο οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι 51 – 75 £ (17,9%) και 76-100 £ (22,1%), ενώ στην Ισπανία 46 – 65 ευρώ (21%) και 66 – 85 ευρώ (21,3%).

Και στις 4 υπό μελέτη αγορές, φαίνεται η κυρίαρχη προτίμηση στη Booking ως app ή site για κράτηση που σχετίζεται με τη διαμονή με ποσοστό που κυμαίνεται από 36,5% στο Ην. Βασίλειο έως 62% στην Ισπανία. Ψηλές θέσεις και για Airbnb, Expedia, Trivago, ανάλογα την αγορά.

Αναφορικά με το ποσό που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν για μια short-haul πτήση εσωτερικού ή εξωτερικού με διάρκεια λιγότερη των 3 ωρών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι 110 – 159 ευρώ και 160 – 209 ευρώ για τη Γερμανία (19,4% και 21,4% αντίστοιχα).

Στη Γαλλία οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι και 60 – 109 ευρώ και 110 – 159 ευρώ (20,8% και 24,5% αντίστοιχα). Στο Ην. Βασίλειο οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι 100-149 £ (21,5%) και 150-199 £ (19,8%), ενώ στην Ισπανία 40 – 79 ευρώ (30,5%) και 80 – 119 ευρώ (27,1%).

Αναφορικά με το ποσό που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν για μια mid-haul πτήση εξωτερικού με διάρκεια 3 – 6 ωρών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι 375 – 434 ευρώ και 435 – 494 ευρώ για τη Γερμανία (17,8% και 17,1% αντίστοιχα). Στη Γαλλία οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι κάτω από 314 ευρώ ή λιγότερο και 315 – 374 ευρώ (19,7% και 20,2% αντίστοιχα). Στο Ην. Βασίλειο οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι 299 £ ή λιγότερο (19,1%) και 300 – 349 £ (18,3%), ενώ στην Ισπανία 264 ευρώ ή λιγότερο (32,6%) και 265 – 314 ευρώ (27,4%).

Ίσως σας ενδιαφέρουν