Την πεποίθηση ότι η  ΕΕ πρέπει να θέσει στο επίκεντρο των προσπαθειών της για  την  ανάκαμψη, τη μάχη κατά της φτώχειας και της ανεργίας, ιδίως των νέων,  εξέφρασε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών  Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά την τοποθέτησή του στη σύνοδο της Ολομέλειας, στις Βρυξέλλες.

«Αυτό είναι αναγκαίο για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη, που δεν αφήνει κανέναν πολίτη μόνο του, κανέναν πολίτη πίσω», είπε ο κ. Τζιτζικώστας,

παρουσία του εκτελεστικού αντιπροέδρου  της Κομισιόν, αρμοδίου  επιτρόπου για την «Πράσινη Συμφωνία» (Green   Deal),  Frans  Timmermans καθώς και των  επιτρόπων  Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Nicolas Schmit και Οικονομίας Paolo Gentiloni.

Συνεχίζοντας ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, σημείωσε πως «Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η πανδημία του κορονοϊού, παρά τις καταστροφικές συνέπειές της, μπορεί να αποτελέσει σημείο επανεκκίνησης για τις τοπικές μας κοινωνίες.

Για να γίνει αυτό πρέπει να προστατεύσουμε τα εισοδήματα των εργαζομένων. Να υποστηρίξουμε μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη»,

Κατόπιν ο κ. Τζιτζικώστας, έκανε λόγο  για την  ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ, που  αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, λέγοντας :
 

«Μαζί πρέπει να βρούμε τις λύσεις και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των κοινωνιών μας απέναντι σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών μετασχηματισμών.

Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας, κοινωνική προστασία και ένταξη πρέπει να είναι η πολιτική μας δέσμευση στους Ευρωπαίους πολίτες.

Ένας δίκαιος κατώτατος μισθός και το δικαίωμα σε δίκαιες αμοιβές, που θα διασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο είναι η πιο σημαντική μας επιδίωξη.

Χρειαζόμαστε ισχυρές πολιτικές αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας και καλύτερη προστασία των εποχιακών εργαζόμενων».

Παίρνοντας τον λόγο ο  κ. Schmit  υπογράμμισε: «Πρέπει να ανακάμψουμε από μια άνευ προηγουμένου κρίση και για να το πετύχουμε χρειαζόμαστε τις Περιφέρειες και τους Δήμους.

Τα μέτρα μας για την υποστήριξη των νέων και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πρέπει να έχουν τοπικό αντίκτυπο.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες. 

«Η ψηφιακή συνοχή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής.

Χρειαζόμαστε μια δίκαιη αγορά εργασίας, που θα βασίζεται σε αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης, σε ισχυρή κοινωνική προστασία και σε ευκαιρίες για δουλειά», τονίστηκε στη σχετική συζήτηση.

Στη συνέχεια, το αντικείμενο της συζήτησης με τον Επίτροπο Gentiloni, ήταν το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρώπης από την κρίση που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού. 

Ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε από τον κ. Gentiloni το Σχέδιο να προβλέπει ενεργό συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων, ώστε να είναι αποτελεσματικό, να μη δημιουργηθούν αλληλοεπικαλύψεις και να επιτευχθεί ο συντονισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων.

«Οι προσπάθειες για ανάκαμψη από την πανδημία μπορούν να πετύχουν μόνο αν βασιστούμε στην εμπειρία και τις ικανότητες των Περιφερειών και των Δήμων, που πραγματοποιούν το 33,6 των δημοσίων δαπανών και το 53% των δημοσίων επενδύσεων στην ΕΕ», υποστήριξε ο Έλληνας πρόεδρος της Επιτροπής.

Ο κ. Τζιτζικώστας, διευκρίνισε πως «Οι επιπτώσεις της πανδημίας συνεπάγονται όμως αυξημένες δαπάνες και μειωμένα έσοδα για την Αυτοδιοίκηση και συνιστούν “βόμβα” για τις τοπικές οικονομίες.

Τα οικονομικά των Περιφερειών και των Δήμων έχουν υποστεί βαρύτατο πλήγμα από την πανδημία. Για να μην επιδεινωθούν οι περιφερειακές ανισότητες, πρέπει να στηριχτεί οικονομικά η Αυτοδιοίκηση.

Η στενή συνεργασία όλων των επιπέδων διακυβέρνησης στην ΕΕ είναι η λύση για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων αντιμετώπισης της κρίσης. Δημόσιες υπηρεσίες και επενδύσεις πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας για την αντιμετώπιση της κρίσης»

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πρότεινε τη διοργάνωση κοινού Περιφερειακού Φόρουμ Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την Επιτροπή Οικονομίας της Κομισιόν.
 
Ο κ. Gentiloni επισήμανε ότι «χωρίς συνεργασία όλων των επιπέδων διακυβέρνησης δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Από κοινού με τις Περιφέρειες και τους Δήμους θα δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης».

Και  αποδέχτηκε την πρόταση του κ. Τζιτζικώστα για το Περιφερειακό Φόρουμ, που θα γίνεται σε ετήσια βάση, με στόχο την αποτίμηση των ενεργειών για την ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού.
 

Τέλος, η  κοινή δέσμευση για την επιτάχυνση της υλοποίησης της «Πράσινης Συμφωνίας» (Green Deal) ήταν επίσης στα αποτελέσματα της συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Ο κ. Timmermans, κάλεσε  Περιφέρειες και Δήμους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του σχεδίου πράσινης μετάβασης, συμφωνώντας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ότι η «Πράσινη Συμφωνία» είναι το κύριο μέσο για τη διασφάλιση της πράσινης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης σε όλη την Ευρώπη.

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στην ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών.

Συμφωνήθηκε επίσης η «Πράσινη Συμφωνία» να τεθεί στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδιασμού σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ο κ. Τζιτζικώστας  εξήγησε  ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε η πανδημία να αποτελέσει εμπόδιο για την υλοποίηση των δράσεών μας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οφείλουμε να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση, με συγκεκριμένα έργα σε Περιφέρειες και Δήμους.

Η νέα πιο στενή συνεργασία με την Κομισιόν, που συμφωνήσαμε σήμερα με τον αντιπρόεδρο Timmermans, είναι κομβική για να φέρουμε την “Πράσινη Συμφωνία” σε κάθε περιοχή της Ευρώπης.

Πρέπει να αναλάβουμε δράση σήμερα για να σώσουμε τις ζωές, τις θέσεις εργασίας και τον πλανήτη μας αύριο».

Ο κ. Timmermans, εκτίμησε  ότι «η δράση για το κλίμα αρχίζει στους δρόμους των πόλεων και στις γειτονιές μας.

Θα εργαστούμε από κοινού με τις Περιφέρειες και τους Δήμους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, για τις καθαρές μεταφορές, για τις πράσινες πόλεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα αποτελέσει βασικό εταίρο του Συμφώνου για το Κλίμα».

Ολοκληρώνοντας, ο  κ. Τζιτζικώστας παρέδωσε  στον κ. Timmermans κείμενο που περιλαμβάνει 200 δράσεις και βέλτιστες πρακτικές των Περιφερειών και των Δήμων της ΕΕ, που δείχνουν πως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο η πράσινη μετάβαση έχει ήδη αρχίσει.

Σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι μεταφορές χαμηλών εκπομπών ρύπων, η βιώσιμη διαχείριση τροφίμων και οι πράσινες υποδομές.
 
Στη σύνοδο συμμετείχε με παρέμβασή του και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Hoyer Werner, ο οποίος ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους για τα εργαλεία που διαθέτει η ΕΤΕπ για την ανάκαμψη της Ευρώπης.