Βατικανό: Δημοσιεύει για πρώτη φορά μέρος της περιουσίας του - Κατέχει περισσότερα από 5.000 ακίνητα

Ο «Guardian» δημοσίευσε δύο έγγραφα, μία ενοποιημένη οικονομική κατάσταση για το 2020 για την Αγία Έδρα και τον πρώτο δημόσιο προϋπολογισμό για τη Διοίκηση της Κληρονομιάς της Αποστολικής Έδρας.


Το Βατικανό εξέδωσε περισσότερες από 50 σελίδες οικονομικού υλικού και μάλιστα τα δύο έγγραφα διαθέτουν έναν άνευ προηγουμένου αριθμό διαγραμμάτων, γραφημάτων και χαρτών.

Ο προϋπολογισμός δε που είναι 30 σελίδες, αποκαλύπτει ότι το Βατικανό κατέχει 4.051 ακίνητα στην Ιταλία και 1.120 στο εξωτερικό, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι πρεσβείες του κρατιδίου σε όλο τον κόσμο.


Πάντως από ότι φαίνεται δεν υφίσταται το κέρδος ως στόχος, αφού μόνο το 14% περίπου των ιταλικών ιδιοκτησιών ενοικιάστηκε με τιμές αγοράς, ενώ οι υπόλοιπες ενοικιάστηκαν με μειωμένες τιμές, πολλές σε υπαλλήλους εκκλησιών. Περίπου το 40% ήταν ιδρύματα, όπως σχολείαμοναστήρια και νοσοκομεία.