Για τη μοναδική ευκαιρία  επικαιροποίησης των  θεμελίων της Ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς η Ευρώπη ξεκινά την ανάκαμψή της από την πανδημία, αναφέρθηκε ο  διευθυντής εξωτερικών υποθέσεων του ομίλου Vodafone,  Joakim Reiter(φωτό), με την ευκαιρία μίας νέας έρευνας, που αποκαλύπτει τις τάσεις του κοινού ως προς τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. ή αλλιώς Ταμείο Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, η έρευνα που ανατέθηκε στην Kantar, από τη δεξαμενή σκέψης του  Ινστιτούτου Vodafone, δείχνει την ευρεία υποστήριξη των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειονότητα πιστεύουν ότι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφιακές δεξιότητες και η ευρυζωνικότητα αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ανάκαμψη της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την έρευνα, τo 80% των Ελλήνων πολιτών γνωρίζουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους την ύπαρξη του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ.

Παρά την ευθυγράμμιση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους πολίτες, το κοινό εκφράζει τις επιφυλάξεις του για την εφαρμογή του Σχεδίου, ενώ τα ¾ των Ελλήνων πολιτών θεωρούν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να συνδεθούν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Η έρευνα Digitising Europe Pulse υπογραμμίζει ότι οι πολίτες περιμένουν από τις εθνικές κυβερνήσεις να επιλύσουν την οξεία υγειονομική και οικονομική κρίση και υποδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν στην ευρυζωνικότητα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Vodafone  Inger Paus.

Για να προσθέσει : «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο στο να διασφαλίσει ότι οι φωνές των πολιτών θα ακουστούν, ενόσω οι πόροι κινούνται προς αξιολόγηση και κατανομή».

Από την πλευρά του, ο κ. Reiter,  επισήμανε : «Όπως αυτή η έρευνα έδειξε, οι πολίτες θεωρούν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της ανάκαμψης της Ευρώπης.

Οι πολίτες επίσης αναγνωρίζουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα βγει από την κρίση ισχυρότερη, και μέσω των πόρων ανάκαμψης της Ε.Ε.

Η Vodafone παραμένει δεσμευμένη στο ρόλο της να κρατά την κοινωνία διασυνδεδεμένη, με πρόσβαση σε κρίσιμες ψηφιακές υπηρεσίες και δεξιότητες.

Όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι και δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τοπικές κυβερνήσεις για να δημιουργήσουμε μία πραγματικά ισότιμη και βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία για όλους τους Ευρωπαίους».

Πιο αναλυτικά, οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους την ύπαρξη του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ,  θεωρώντας  ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για να βοηθήσει τις Ευρωπαϊκές χώρες να διαχειριστούν την ανάκαμψή τους.

Περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους, οι Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι το χρηματοδοτικό αυτό σχήμα θα πρέπει κατεπειγόντως να υποστηρίξει τον τομέα της Υγείας και να εστιάσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (93%) και στη δημιουργία  νέων θέσεων εργασίας (92%).

Στην πλειονότητά τους οι Έλληνες συμφωνούν ότι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι ψηφιακές δεξιότητες και η ευρυζωνικότητα είναι σημαντικά θέματα για την ανάκαμψη.

Παράλληλα, με το 20% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης να διοχετεύονται προς την ψηφιοποίηση της οικονομίας, υπάρχει μία σαφής ευθυγράμμιση ανάμεσα στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με αυτήν τη νέα έρευνα.

Ωστόσο, ένας στους δύο Έλληνες εκφράζει τις επιφυλάξεις του για το εάν τα χρήματα θα φτάσουν στους τομείς στους οποίους είχαν αρχικά προγραμματιστεί να διοχετευθούν, και καταλήξουν τελικά σε σχήματα για τη διάσωση επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση της εργασιακής εφεδρείας και τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, οι πολίτες στην Ελλάδα, την Γερμανία και την Ουγγαρία  είναι οι πλέον επιφυλακτικοί, με τα ¾ των Ελλήνων πολιτών, να  θεωρούν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να συνδεθούν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Το 42% ζητεί αυστηρούς όρους, ενώ το 33% πιο ευέλικτους. Προφανώς, οι  λεπτομέρειες ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους πολίτες.

Σημειώνεται, ότι η online έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Kantar σε πάνω από 15.000 πολίτες από 15 Ευρωπαϊκές (Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Υπήρχε δείγμα τουλάχιστον 1.000 συνεντεύξεων ανά χώρα και όλοι οι συμμετέχοντες ήταν από 16 χρονών και άνω. Η έρευνα διενεργήθηκε μεταξύ 7 και 18 Δεκεμβρίου 2020.