Την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί υπογράμμισε ο Μάκης Βορίδης, κατά τη διάρκεια της 1ης Συνεδρίασης του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

«Το Επιστημονικό Συμβούλιο πρέπει να συμβουλεύει τόσο τη Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όσο και το Υπουργείο», τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει άμεσα στοχοθεσία στην αγροτική έρευνα της χώρας καταλήγοντας πως «η έρευνα θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες των παραγωγών μας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Οργανισμού, Σέρκος Χαρουτουνιάν παρουσίασε τις δραστηριότητες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αναφέρθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλίου καθώς και στην ανάγκη καθορισμού ενός δομημένου σχεδίου για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας και τη διάδοση της καινοτομίας από τα εργαστήρια στην πράξη και τους αγρότες, με έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας και τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές.

Για το ρόλο του Επιστημονικού Συμβουλίου μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Παναγιώτης Χατζηνικολάου αναφορικά με την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού οι οποίοι είναι:

– ο καθορισμός της στρατηγικής του Οργανισμού με την οργάνωση αλυσίδων αξίας που βασίζονται στην τεκμηρίωση και αφορούν μεγάλα τμήματα αυτών που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.

– η αξιοποίηση της Τράπεζας γενετικού υλικού, των συλλόγων γενετικού υλικού ελαίας, αμπέλου, ακρόδρυων, εγχώριων φυλών κ.λπ.

– η αναβάθμιση της αγροτικής εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό των αντικειμένων της αγροτικής κατάρτισης.

Στην αξιοποίηση και κατοχύρωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στάθηκε ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, καθηγητής του ΓΠΑ, Γιώργος Παπαδάκης υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών (extension services) από τις δορυφορικές δομές και το προσωπικό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στους απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ