Σε ένα πακέτο πρόσθετων μέτρων προχωρά η Βουλή, για να αποφύγει τυχόν εξάπλωση του κορωνοϊού. Ειδικότερα αποφασίστηκε :

  1. Μείωση του ορίου ταυτόχρονης φυσικής παρουσίας βουλευτών  στην αίθουσα  της Ολομέλειας (από 60 σε 50 βουλευτές).
  2. Λειτουργία κατά προτεραιότητα των Διαρκών Επιτροπών για την επεξεργασία και εξέταση των νομοσχεδίων και σύσταση για συμμετοχή των Βουλευτών στις Επιτροπές με το σύστημα τηλεδιάσκεψης. 
  3. Λειτουργία της Διάσκεψης των Προέδρων με την αντιπροσωπευτική παρουσία των 6 μελών (εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων).
  4. Ειδικές πύλες θερμομέτρησης θα εγκατασταθούν άμεσα σε όλες τις εισόδους της Βουλής. 
  5. Ενίσχυση του μηχανισμού ιχνηλατήσεων πιθανών κρουσμάτων covid υπό την καθοδήγηση των ιατρών της υγειονομικής μονάδας της Βουλής. 
  6. Αυστηρή τήρηση του χρόνου ομιλίας ώστε να ολοκληρώνονται οι συνεδριάσεις στον προβλεπόμενο χρόνο κατά τον Κανονισμό. 
  7. Τακτικές διακοπές για υγειονομικό καθαρισμό και αερισμό των αιθουσών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.  
  8. Αύξηση του ποσοστού τηλεργασίας των υπαλλήλων.