Υδρόγειος: Πιστοποίηση ISO 27001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Για την πιστοποίηση κατά ISO 27001 – το κορυφαίο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών –  που έλαβε  πρώτη η Υδρόγειος Ασφαλιστική, αναφέρθηκε  ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της  εταιρίας   Παύλος Κασκαρέλης,

Με την εξέλιξη αυτή, η εταιρεία καθίσταται η πρώτη ασφαλιστική στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO,  τόσο για το σύστημα ασφάλειας πληροφοριών όσο και για το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, αποδεικνύοντας  για άλλη μία φορά την προσήλωσή της στην εφαρμογή υψηλής ποιότητας προτύπων στις ασφαλιστικές της υπηρεσίες.

«Ποιότητα, ανθεκτικότητα και ασφάλεια: είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο βασίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας μας και την πρόταση αξίας προς τους πελάτες και συνεργάτες μας», δήλωσε ο κ. Κασκαρέλης, σχολιάζοντας την πιστοποίηση.

Για να προσθέσει: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η εταιρεία μας  αποκτά τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς πιστοποιήσεις στους τομείς αυτούς»

Η πιστοποίηση κατά ISO 27001 κατοχυρώνει ουσιαστικά το ολοκληρωμένο και υψηλών προδιαγραφών – με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές – σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών που έχει αναπτύξει

και εφαρμόζει η εταιρεία για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζεται, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των πελατών και συνεργατών της.

Το πρότυπο ISO 27001 θέτει πολύ αυστηρές απαιτήσεις για όλες τις πτυχές που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο καθεστώς ασφάλειας των πληροφοριών,  μεταξύ αυτών την επιχειρησιακή οργάνωση και λειτουργία, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού,

την ασφάλεια των τεχνολογικών υποδομών και φυσικών εγκαταστάσεων, τις σχέσεις με τα τρίτα μέρη, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Με την πιστοποίησή της η Υδρόγειος Ασφαλιστική αποδεικνύει έμπρακτα την επένδυσή της σε όλους τους κρίσιμους αυτούς τομείς που ενισχύουν καίρια την επιχειρησιακή της ανθεκτικότητα και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες της,

 ενώ γίνεται η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση τόσο για το σύστημα ασφάλειας πληροφοριών όσο και για το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (ISO 22301, Ιούνιος 2020).

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της Υδρογείου Ασφαλιστικής έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί εσωτερικά από τα στελέχη της εταιρείας ενώ η αξιολόγηση και πιστοποίησή του έγινε από τον ανεξάρτητο, διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ISONIKEHYPERLINK “https://www.isonike.com/” HYPERLINK “https://www.isonike.com/”Ltd.

Σημειώνεται πως η  Υδρόγειος Ασφαλιστική, μία από τις δυναμικότερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, δραστηριοποιείται εδώ και πέντε δεκαετίες στην ελληνική αγορά.

Με παραγωγή που το 2020 ανήλθε στα 84,5 εκατ. ευρώ, η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών γενικών ασφαλειών στην Ελλάδα.

Σήμερα διαθέτει ένα σύνολο σύγχρονων, ευέλικτων και ιδιαίτερα ανταγωνιστικών προϊόντων για την ασφάλιση του αυτοκινήτου, της κατοικίας, της επιχείρησης, της αστικής ευθύνης, της υγείας, του προσωπικού ατυχήματος, κ.α.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πάνω από 450.000 ασφαλισμένους, συνεργάζεται με πάνω από 2.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και διαθέτει υποκαταστήματα και γραφεία στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.