Απόφαση για τα νοσήλια ασθενών με κορωνοιό που νοσηλεύονται σε ιδιωτικές κλινικές

Μέχρι πότε θα ισχύει, τι περιλαμβάνει για παρόχους και ασθενείς

Με την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης, καθορίστηκαν τα νοσήλια για τους ασθενείς με κορωνοιό που νοσηλεύονται σε ιδιωτικές κλινικές.

Η απόφαση που έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2023, αναφέρεται στην αποζημίωση των ιδιωτικών κλινικών που διαθέτουν κρεβάτια για νοσηλεία ασθενών με κορωνοιό, ενώ διευθετούνται οι τυχόν επιβαρύνσεις των ασθενών, αλλά και οι υποχρεωτικές επιστροφές από την πλευρά των παρόχων.

Σύμφωνα λοιπόν με την ΚΥΑ, η που υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη:

PGRpdiBzdHlsZT0iIiBjbGFzcz0ibW9iaWxlX2Jhbm5lciBiYW5uZXItc3RpY2t5Ij4NCgkJCTxkaXYgaWQ9J3ZyYWRpbmlfUFInIGNsYXNzPSJiYW5uZXItc3RpY2t5Ij4NCiAgPHNjcmlwdD4NCiAgICBnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCd2cmFkaW5pX1BSJyk7IH0pOw0KICA8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PgkJCTwvZGl2Pg==

Στην περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους ιδιωτών παρόχων Υγείας (ιδιωτικών κλινικών και Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης), για τη νοσηλεία ασθενών ασυμπτωματικών, πλην όμως θετικών στον κορωνοϊό, οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται με το ημερήσιο νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, με εξαιρούμενα, όπως προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και εξαιρούμενης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών.

Τον συντονισμό και την εποπτεία της διακομιδής ασθενών σε ιδιωτικές κλινικές, που εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, είναι το ΕΚΑΒ, το οποίο έχει και την εποπτεία του τα ιδιωτικά ασθενοφόρα των ιδιωτών παρόχων Υγείας, που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους στο Δημόσιο, χωρίς αντίτιμο αποζημίωσης.

Σε περίπτωση διάθεσης κλινών για νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται, σύμφωνα με τον μηχανισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων και την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Η χρήση των διαγνώσεων νόσων ICD-10 και Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων του αναπνευστικού (ή και κατά περίπτωση ημερήσιο νοσήλιο) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και επιπλοκές (αναπνευστικές, καρδιολογικές) του νοσηλευόμενου και αποτυπώνονται στο φύλλο νοσηλείας και λοιπά ιατρικά έγγραφα.

Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με το ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης, προσαυξημένη κατά 30 ευρώ για τη λήψη μέτρων προστασίας COVID-19 (χωρίς εφαρμογή συντελεστή μισθολογικής προσαύξησης).

Στην αποζημίωση των 30 ευρώ δεν περιλαμβάνονται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία χορηγούνται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών για τη νοσηλεία κάθε άλλου περιστατικού (παθολογικού, πνευμονολογικού), πλην χειρουργικού, που δεν εμπίπτει στην παρούσα ΚΥΑ (δηλαδή ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο του περιστατικού, πλέον 180 ευρώ για ημερήσια αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού, πλέον 120 ευρώ για ημερήσιες λοιπές μισθολογικές δαπάνες, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ ή το ημερήσιο νοσήλιο, πλέον 180 ευρώ για ημερήσια αποζημίωση του ιατρι- κού προσωπικού, πλέον 120 ευρώ για ημερήσιες λοιπές μισθολογικές δαπάνες, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών για τη νοσηλεία χειρουργικού περιστατικού, που δεν εμπίπτει στην παρούσα ΚΥΑ (δηλαδή ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο του περιστατικού, στο οποίο εφαρμόζεται o συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ ή το ημερήσιο νοσήλιο, στο οποίο εφαρ- μόζεται ο συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Κανονισμό Παροχών.

Τι ισχύει για τη νοσηλεία σε ΜΕΘ

Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας των κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρει.

Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το ΕΣΥ. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες ΜΕΘ υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως.

Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εντατικής θεραπείας εκ μέρους ιδιωτών παρόχων Υγείας για τη νοσηλεία περιστατικών που δεν εμπίπτουν στην παρούσα, καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των κλινών ΜΕΘ που διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ, δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας,το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται, ως εξής:

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται, εν είδει εύλογης αποζημίωσης χρήσης, στο 70% του ημερήσιου νοσηλίου της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’4898/2018).

Με την έναρξη διακομιδής και εισαγωγής ασθενών στις διατιθέμενες κλίνες ΜΕΘ, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’4898/2018), προσαυξημένη με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09.

Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ ορίζονται τα κάτωθι:

Ιατρικές Πράξεις – Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκά- θαρση, Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση).

Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: i. Αντινεο- πλασματικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, ανταγωνιστές ορμονών), καθώς και φάρμακα που έχουν ένδειξη ως επικουρικά της χημειοθεραπείας. ii. Παρεντερικά αντιπηκτικά. iii. Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες (ερυθροποιητίνη, G-CSF κ.ά.), iv. Ινωδολυτικά και θρομβολυτικά φάρμακα. v. Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση (IVIG) και ανθρώπινη αντι-D ανοσοσφαιρίνη. vi. Συστηματικά δρώντες, ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, όπως μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες. vii. Παρεντερικά κορτικοειδή. viii. Σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα. ix. Υποκατάστατου επιφανειοδραστικού παράγοντα.

Ασθενείς – clawback

Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές, συμμετοχές επί των νοσηλίων, διαφορά θέσης νοσηλείας και κάθε άλλη δαπάνη.

Για τις ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες νοσηλευτικής, ιατρικής περίθαλψης και αποζημίωσης χρήσης δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Ακολουθήστε το vradini.gr στο Google News
Ίσως σας ενδιαφέρουν