Αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης που αφορά τη «μεταποίηση εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» (Δράση 4.2.1) κατά 40 εκατ. ευρώ αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό κονδύλι στα 440 εκατ. ευρώ.

Μέσω της επιπλέον χρηματοδότησης υπάρχει η δυνατότητα διευρυνθεί η βάση του πίνακα κατάταξης και να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θετικά αξιολογημένες επενδυτικές προτάσεις.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη, πρέπει να προσκομίσουν στο διάστημα από 6 Απριλίου έως και 21 Απριλίου 2020, τα δικαιολογητικά οριστικής ένταξης που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της Δράσης.

Όπως τονίζει το Υπουργείο, εξαιτίας της τρέχουσας λόγω του κορονοϊού κατάστασης, θα δοθεί παράταση εφόσον απαιτηθεί και μετά την διάρκεια ισχύος των μέτρων προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Η απόφαση και ο νέος πίνακας κατάταξης, θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες

http://www.minagric.gr,

www.agrotikianaptixi.gr

http://www.espa.gr

Σημειώνεται πως πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, είχε ανακοινώσει την ενίσχυση του υπάρχοντος προϋπολογισμού κατά 28.312.000 ευρώ, με τα οποία εντάχθηκαν στην δράση επιπλέον 25 νέες πράξεις.