Παρατείνονται έως το τέλος του έτους οι προθεσμίες που αφορούν στο όριο ηλικίας για την απόσυρση των οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, με εγκύκλιο του Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Η απόφαση αφορά στους συγκοινωνιακούς φορείς ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία, ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) με οδηγό.

Με βάση την εγκύκλιο, αναστέλλεται από 16.03.2020 έως και 31.12.2020 η ισχύς των διατάξεων που αφορούν το όριο ηλικίας για την απόσυρση από την κυκλοφορία:

− των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου,

− των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης,

− των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων,

− των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης,

− των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό.       

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, δεν απαιτείται η αναγραφή επί των αδειών κυκλοφορίας των νέων ορίων ηλικίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ