Η έγκριση για αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων για την απαραίτητη ολοκλήρωση 4 έργων διαχείρισης αποβλήτων αποφασίστηκε σήμερα (29 Απριλίου) στο υπουργικό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Κωστή Χατζηδάκη.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό το ΥΠΕΝ, πρόκειται για μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων που πρέπει να δημιουργηθούν στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στα νησιά Λέρο, Τήνο και Ύδρα.

Τα έργα για τα οποία αποφασίστηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι τα εξής:

1. Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της νήσου Λέρου.

3. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Ύδρας και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Νήσου Ύδρας.

4. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Τήνου.

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε στο υπουργικό συμβούλιο την αναγκαιότητα του χαρακτήρα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, λόγω του κινδύνου απώλειας κοινοτικών κονδυλίων που έχουν δεσμευτεί γι’ αυτόν τον λόγο.

Επίσης, είναι σημαντικό το έργο, λόγω της επιβολής προστίμων από την ΕΕ, αλλά και της απειλής της δημόσιας υγείας.

Δηλαδή, όπως εξηγεί με ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ, εάν ακολουθείτο η συνήθης διαδικασία, τα έργα δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν εγκαίρως, με αποτέλεσμα είτε να μην ενταχθούν και να λάβουν κοινοτικούς πόρους, είτε οι πόροι αυτοί που τυχόν έχουν καταβληθεί να πρέπει να επιστραφούν, με προφανή ζημία της εθνικής οικονομίας.

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι εάν τα έργα δεν ολοκληρωθούν μέχρι το πέρας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, δηλαδή μέχρι το έτος 2023, είναι πολύ πιθανόν να μην υλοποιηθούν αργότερα, με δεδομένο ότι τέτοια έργα δεν θα χρηματοδοτούνται στην επόμενη προγραμματική περίοδο από Κοινοτικούς Πόρους.

Σχετικά με την επιβολή προστίμων από την ΕΕ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε υπόψη του υπουργικού συμβουλίου ότι η ταχεία ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης των απορριμμάτων στη Λέρο, την Ύδρα και την Τήνο θα απαλλάξει τη χώρα από το ετήσιο -και προσβλητικό- πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο κ. Χατζηδάκης επικαλέστηκε τη δυνατότητα που παρέχει το Σύνταγμα, σε έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, να αποφασισθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση των απαιτούμενων εκτάσεων και εν γένει ακινήτων.

Με αυτήν την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση κατασκευής αυτών των έργων σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ