«Σπριντ» πληρωμών αύριο από το υπουργείο Εργασίας, καθώς θα καταβληθούν 313,13 εκατομμύρια ευρώ σε 662.132 δικαιούχους. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: 

1.Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν τον Ιανουάριο θα καταβληθούν 306,43 εκατομμύρια ευρώ. Καλύπτονται 623.557 δικαιούχους.

2. Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Δεκέμβριο 2020 θα καταβληθούν 5,89 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά 19.288 δικαιούχους για την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας

3.Αναλογία Δώρου Χριστουγέννων για το Δεκέμβριο  στο πλαίσιο του «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι  δικαιούχοι είναι 19.287 και το ποσό 800.985 ευρώ. 

Τέλος σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2020 των επαγγελματιών  της Τέχνης και του Πολιτισμού που είχαν εγγραφεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 θα καταβληθούν την Παρασκευή.