Ένα πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Εργασίας, που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον επόμενο μήνα.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατα τρεις ποσοστιαίες μονάδες το 2021 και παράλληλα προωθείται ένα ακόμα «πακέτο» θετικών διατάξεων. 

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

-Δίνεται δεύτερη ευκαιρία για το επίδομα γέννησης των 2.000 ευρώ, σε όσους γονείς δεν πρόλαβαν, λόγω και της πανδημίας, να υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση εντός τριμήνου από τη γέννηση του παιδιού. Πλέον όλοι όσοι έγιναν γονείς εντός του 2020 μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση έως 31 Δεκεμβρίου. Η αίτηση αυτή θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη.

-Παρέχεται η δυνατότητα στους μακροχρόνια άνεργους (που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ άνω των 12 μηνών) να έχουν μια περιστασιακή εργασία χωρίς να χάνουν τις πρόνοιες του Οργανισμού λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας. Συγκεκριμένα εφόσον πραγματοποίησαν ως και 70 ημερομίσθια ανά 12μηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας

-Προβλέπεται πως το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλεται σε ανέργους καθίσταται αναδρομικά από 1.1.2020 αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα

Να σημειωθεί τέλος πως στο νομοσχέδιο υπάρχουν ρυθμίσεις για την χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας όπως και για το ποιοι θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμεροι.