Εμβολιασμοί: Έρχονται κίνητρα και για τους νέους 12-15 ετών - Τι σκέφτεται η κυβέρνηση

Σύμφωνα με εγκύκλιο, που έστειλε το υπουργείο Παιδείας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, «απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2020-21».

Σημειώνεται πως το ζήτημα των απουσιών και της μη δυνατότητας παρακολούθησης μαθημάτων, εμφανίστηκε κυρίως κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης, καθώς πολλά παιδιά δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα και έτσι έπαιρναν απουσίες. 

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καταχωριστεί και απουσίες σε μαθητές που συμβιώνουν με άτομα ευπαθών ομάδων προτού ξεκαθαριστεί ότι έχουν δικαίωμα να μην παρακολουθήσουν μαθήματα, ενώ υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις καταχώρισης απουσιών χωρίς να ευθύνονται οι μαθητές. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλο ζήτημα, κυρίως στους μαθητές του λυκείου και μην μπορέσουν να περάσουν στην επόμενη τάξη ή να λάβουν απολυτήριο.