Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο - Τι θα συζητηθεί

Συνεδρίασε σήμερα 31 Μαΐου, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού , οι  αρμόδιοι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα:

Α. Στη συνέχεια οι Υπουργοί  Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης παρουσίασαν την κωδικοποίηση νομοθεσίας που αφορά στην: α) προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, β) χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, γ) νησιωτική πολιτική που αποτελούν τους πρώτους τρεις κώδικες που έχουν ολοκληρωθεί. 

Προηγήθηκε σύντομη εισήγηση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, Γεωργίου Σταυρόπουλου, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τιμή για το έργο  της Επιτροπής Κωδικοποίησης που καλύπτει τη νομοθετική ύλη αρμοδιότητας όλων των υπουργείων. 

Ειδικότερα:

α) Προτείνεται η κύρωση με νόμο του Κώδικα για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτός διαμορφώθηκε από την Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υπό το συντονισμό του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Νικολάου Ρόζου επί τιμή. Με τον Κώδικα αυτό  επιτυγχάνεται η συστηματοποίηση διάσπαρτων διατάξεων, όπως οι ρυθμίσεις για τον καταδυτικό τουρισμό στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους (ν. 4688/2020), η διευρυμένη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για διαφορές σχετικά με την κυριότητα, νομή και κατοχή κινητών μνημείων (ν. 3658/2008), ο περιορισμός της ευθύνης των Προέδρων και των μελών των Συμβουλίων (ν. 3207/2003 και ν. 3094/2003), κ.ά..

Ενσωματώνονται, επίσης, ο νόμος με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση των Παρισίων της 17-10-2003 για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και  νόμος που ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2014/60/ΕΕ σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Σημειώνεται ότι κατά την κωδικοποίηση ελήφθη υπόψη η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με σκοπό την αποσαφήνιση ορισμένων διατάξεων, καθώς και ότι στον Κώδικα ενσωματώθηκε περιορισμένος αριθμός κανονιστικών διοικητικών πράξεων. 

β) Προτείνεται η ψήφιση από τη Βουλή, του σχεδίου Κώδικα με τίτλο: «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων  από το Κράτος, έσοδα, δαπάνες και έλεγχος των οικονομικών των  πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων  και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Αφορμή για την κατάρτιση του Κώδικα αποτέλεσε το γεγονός ότι ο βασικός νόμος που διέπει τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων ανάγεται στο 2003, και ότι έκτοτε υπήρξαν πολλές συμπληρωματικές ή τροποποιητικές  διατάξεις.

Στον Κώδικα συγκεντρώθηκε η σχετική νομοθεσία σε ενιαίο κείμενο και οργανώθηκε με βάση τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση του δικαίου, που περιλαμβάνονται στο «Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας της Κωδικοποίησης» που κατάρτισε η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης το 2019.  Έτσι, ο Κώδικας αφενός παρέχει τη δυνατότητα στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς κομμάτων και τους υποψήφιους ή/και αιρετούς του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κατανοήσουν και να διαχειριστούν ολοκληρωμένα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και αφετέρου παρέχει στις εμπλεκόμενες διοικητικές υπηρεσίες ένα πλήρες, σαφές, συγκεκριμένο και εύχρηστο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Ο Κώδικας αποτελείται από έξι κεφάλαια, που περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν στην κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών τους. 

γ) Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποβλέπει στην  ενίσχυση της λειτουργικότητας του Υπουργείου, την παροχή υπηρεσιών ποιότητας και την αναγκαία διαφάνεια στο πολυσχιδές θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η κωδικοποίηση αφορά τυπικούς νόμους επτά θεματικών αντικειμένων και συγκεκριμένα:

-Θέματα προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

-Θαλάσσιες ενδομεταφορές και δικαιώματα επιβατών.

-Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος.

-Ναυτική εργασία και εκπαίδευση ναυτικών.

-Όργανα και εκμετάλλευση λιμένων.

-Πλοία αναψυχής και ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής.

-Νησιωτική πολιτική.

Ήδη ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Κώδικα Νησιωτικής Πολιτικής ο οποίος προωθήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ), ενώ αναμένεται στο τέλος του Ιουνίου  να παραδοθεί στην ΚΕΚ το σχέδιο Κώδικα  για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και τα δικαιώματα τωνεπιβατών. Συστήθηκε επίσης νομοπαρασκευαστική επιτροπή  για την αναμόρφωση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου η οποία άρχισε το έργο της από τις 11 Μαρτίου 2021. Σημειώνεται ότι  ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου θεσπίστηκε προ 63 ετών. 

(Γ.Τ. Πρωθυπουργού/ Δημήτρης Παπαμήτσος)

Β. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την επιτάχυνση διαδικασιών στις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις, που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, στην επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων για τις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών, με  αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου ν. 4399/2016 (Α’ 117), καθώς και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου περί Στρατηγικών Επενδύσεων και των νομοθετικών διατάξεων περί Κεφαλαίων Εξωτερικού. 

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με την αδυναμία προσέλκυσης νέων επενδυτών και την αδυναμία ταχείας και αποτελεσματικής διοικητικής διαχείρισης των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων όπως:

-Η παράλληλη ισχύς δύο διαφορετικών νομοθετικών κειμένων αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις, που σε πολλές περιπτώσεις ρύθμιζαν τα ίδια ζητήματα με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που είχε προκαλέσει δυσχέρεια κατανόησης και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους μεγάλους επενδυτές και στους στρατηγικούς επενδυτές των οποίων οι επενδύσεις είχαν ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και βρίσκονταν στο στάδιο της υλοποίησης. 

-Οι παρατηρούμενες σημαντικές καθυστερήσεις στην έγκαιρη διεκπεραίωση μεγάλου μέρους των επενδυτικών σχεδίων.

-Η ανάγκη επικαιροποίησης των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου και του νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να περιληφθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε νέους τομείς, που θα προωθήσουν σημαντικά την πράσινη οικονομία και τηνανάπτυξη της χώρας. 

-Η ανάγκη αναμόρφωσης και βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου των ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων, που θα καταστήσει τη χώρα μας ανταγωνιστική στην προσέλκυση νέων επενδυτών και στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων βιώσιμων επενδύσεων, που θα ενισχύσουν την οικονομία και θα δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.

-Αναφορικά με τα Κεφάλαια Εξωτερικού οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρούν να επιλύσουν τις εντοπισθείσες καθυστερήσεις σε επίπεδο αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του ΑΝ 89/1967 και την ανάγκη απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών.

Με το νομοσχέδιο τροποποιούνται διατάξεις  του νόμου 4608/2019 (Α’ 66), που αφορούν στα είδη και το περιεχόμενο των προβλεπόμενων κινήτρων. Εισάγονται για πρώτη φορά κίνητρα κεφαλαιακής μορφής σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως στις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας, καθώς και σε νέα κατηγορία επενδύσεων, που αφορά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε νέους τομείς, όπως η αγροδιατροφή, η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση απορριμμάτων, η ρομποτική, ο ψηφιακόςμετασχηματισμός επιχείρησης, σε επιχειρηματικά πάρκα και σε IPCEI Projects. 

(Γ.Τ. Πρωθυπουργού/ Δημήτρης Παπαμήτσος)

Γ. Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τη στρατηγική εξωστρέφειας και τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), σε ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Κράτος με ταυτόχρονη διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων του. Στόχος είναι η δημιουργία  ενός νέου επιχειρησιακού και οργανωτικού μοντέλου στα ευρωπαϊκά πρότυπα που αφενός θα εφαρμόζει τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και αφετέρου θα συμμορφώνεται με το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο για τις εξαγωγικές πιστώσεις.

Αντιμετωπίζεται έτσι το πρόβλημα ενός παρωχημένου μοντέλου που περιορίζει την δραστηριοποίησή του σε νέα προϊόντα και δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων για την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Διαφοροποιείται το καθεστώς της κρατικής εγγυοδοσίας και παρέχεται πλέον υπέρ της εξαγωγικής επιχείρησης (και όχι υπέρ του φορέα) σε περίπτωση πτώχευσης του φορέα. Αίρονται οι περιορισμοί που συνδέονται με τον δημόσιο τομέα στην άσκηση εμπορικής δραστηριότητας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη λειτουργία του με όρους ιδιωτικής αγοράς στο βαθμό που ο φορέας διαθέτει ίδια κεφάλαια, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και είναι εκτός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Με την μεταρρύθμιση του φορέα επιδιώκεται η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προσφερομένων προϊόντων (εγγύηση, ασφάλιση, χρηματοδότηση) και η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών  προς τις εξαγωγικές ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλλει στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη με κέντρο βάρους τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Βασικός στόχος είναι επίσης η επέκταση της δραστηριότητας του φορέα σε έργα που έχουν στρατηγική σημασία για την εθνική οικονομία, την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγικότητας και την απασχόληση. Επίσης, ο φορέας θα προωθεί την εξαγωγική πολιτική της χώρας μετέχοντας στην υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας που εκπονείται από το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την συγκέντρωση σε αυτό των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον συντονισμό όλων των διεθνών οικονομικών σχέσεων.

Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο εκτιμάται ότι σε βάθος 5ετίας θα υποστηρίξει πενταπλάσιες εξαγωγές που αγγίζουν τα 8,7 δισ., οι οποίες θα δημιουργήσουν παραγόμενο προϊόν 21,6 δισ. και προστιθέμενη αξία στο Α.Ε.Π. ύψους 8,1 δισ. λαμβανομένης υπόψη της συντηρούμενης απασχόλησης περί τις 50.000 θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο ανά έτος.

(Γ.Τ. Πρωθυπουργού/ Δημήτρης Παπαμήτσος)

Δ. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν: α) στον Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και β) στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

α) Το νομοσχέδιο για το Νομικό Συμβούλιο του  Κράτους (Ν.Σ.Κ.)  προβλέπει  τη θέσπιση νέου οργανισμού μετά από δύο σχεδόν δεκαετίες με θεσμικές αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία του, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού  όσο και σε επίπεδο διαδικασιών. Σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός του προς τις κατευθύνσεις: Της ευελιξίας στη δράση του. Της επιτάχυνσης και απλούστευσης των διαδικασιών που τηρεί για τη διεκπεραίωση των  δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που χειρίζεται. Της  συμβολής στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης στο βαθμό που εμπλέκεται στο χειρισμό  δικαστικών υποθέσεων. Της παροχής  υψηλότερης ποιότητας νομικών υπηρεσιών, τόσο στο πεδίο του χειρισμού των δικαστικών υποθέσεων, όσο και στο πεδίο του γνωμοδοτικού έργου.

Βασικοί στόχοι του νέου οργανισμού είναι: 

– Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ηλεκτρονική λειτουργία.

-Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και της λειτουργίας του με τη δημιουργία 8 θεματικών Σχηματισμών, για τον χειρισμό ομοειδών υποθέσεων και τη σταδιακή συγχώνευση των περίπου 30 γραφείων του σε 11. 

-Η απλοποίηση των διαδικασιών, η εξάλειψη γραφειοκρατικών πρακτικών και η συμβολή του στη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και στην εκτέλεση των αποφάσεων των Δικαστηρίων. 

– Η ενίσχυση της συνταγματικά προβλεπόμενης αρμοδιότητάς του για εξωδικαστική ή συμβιβαστική επίλυση των διαφορών του Δημοσίου με τους ιδιώτες. 

– Η επικαιροποίηση των διατάξεων για την επιθεώρηση των λειτουργών, τις προαγωγές και το πειθαρχικό τους δίκαιο και 

– Η θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εισαγωγής, ο οποίος θα γίνεται πλέον σε τακτική βάση, ανά διετία.

β) Το σχέδιο νόμου για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή του και προβλέπει κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο νομοθέτημα των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του. Την ανάγκη αυτή υπαγορεύουν η ένταση της αστάθειας στις διεθνείς χρηματαγορές, η εμφάνιση νέων κινδύνων και χρηματοπιστωτικών εργαλείων, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις αφενός για ταχεία και αποτελεσματική δράση του Κράτους στον τομέα της διαχείρισης του δημοσίου χρέους και αφετέρου για έλεγχο και διαφάνεια, καθώς και η αποσπασματικότητα του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που δημιουργεί προσκόμματα στην αποτελεσματική λειτουργία του ΟΔΔΗΧ, προκαλώνταςσυχνά συνθήκες ανασφάλειας δικαίου. 

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν:

– Τις αρμοδιότητες του ΟΔΔΗΧ και την κατανομή τους μεταξύ των οργάνων του. Βασικοί στόχοι είναι η  απευθείας εκ του νόμου απονομή στον ΟΔΔΗΧ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων που κρίνονται απαραίτητες και η κωδικοποίηση όλων των αρμοδιοτήτων του σε ένα ενιαίο νομοθέτημα.

-Την οργανωτική αναδιάρθρωση του ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα και  με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και διαφανούς λειτουργίας του. Συστήνονται και λειτουργούν πλέον 4 νέες διευθύνσεις με διακριτές, αλλά συμπληρωματικές αρμοδιότητες, καθώς και αυτοτελή τμήματα νομικής υποστήριξης και εσωτερικού ελέγχου.

– Τη διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και την εσωτερική λειτουργία του ΟΔΔΗΧ. Και

– Το προσωπικό, τα ειδικά προσόντα διορισμού βάσει των αναγκών του Οργανισμού, τον τρόπο πλήρωσης  των οργανικών θέσεων, την ανάδειξη προϊσταμένων, την παροχή κινήτρων για την επίτευξη στόχων και τη λογοδοσία. 

E. O Υπουργός Επικρατείας κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργος Στύλιος παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το νομοσχέδιο εισάγει θεσμικές αλλαγές που επιτρέπουν την ταχύτερη ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και περιέχει ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας διόρθωσης των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και του Φορέα εν γένει.

Βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι: 

– Η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης και η μετάβαση σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου: Αποφυγή κατακερματισμού των πόρωντου Φορέα σε κτηματογράφηση και λειτουργία/συγκέντρωση όλων των πόρων στο τελικό μοντέλο λειτουργίας.

– Η άμεση πρόσβαση των πολιτών/επαγγελματιών στο σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών του Κτηματολογίου: Μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία σε γραφεία και προσωπικό.

– Η ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών και η κατοχύρωση εμπιστοσύνης των πολιτών στο θεσμό του Κτηματολογίου: Θεσμοθέτηση σαφούς και ενιαίου πλαισίου διαχείρισης δικαιωμάτων και εξυπηρέτησης πολιτών και δυνατότητα πληροφόρησης κάθε ενδιαφερόμενου αναφορικά με τις εκκρεμότητες εξέτασης αιτήσεων διόρθωσης που συναρτώνται με ένα ακίνητο.

– Η προώθηση μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

– Ο εξορθολογισμός των διαδικασιών διόρθωσης των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών.

ΣΤ. Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης παρουσίασαν νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην: α) Ανακουφιστική φροντίδα, β) Κύρωση σύμβασης με Ίδρυμα Νιάρχος και άλλες διατάξεις.

α) Με το νομοσχέδιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα,  θεσμοθετείται η έννοια και το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της.  Ως Ανακουφιστική Φροντίδα ορίζεται η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας ασθενών με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και ολοκληρωμένες ειδικές δομές, σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας υγείας. Διαμορφώνεται ολόκληρη η αρχιτεκτονική υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας και επιχειρείται η προσαρμογή στα αντίστοιχα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων ιατρικών πρωτοκόλλων σε όλους τους αναγκαίους τομείς βιολογικής και ψυχικής υποστήριξης ασθενών και των οικογενειών τους.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει το υπάρχον νομικό πλαίσιο, διαμορφώνει την κεντρική αρχιτεκτονική του συστήματος παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας, οργανώνει τις υπάρχουσες δομές με κεντρικό συντονισμό, διαμορφώνει ειδικές δομές υποστήριξης ανά βαθμίδα και Περιφέρεια και φιλοδοξεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ανακουφιστικής Φροντίδας ασθενών.

Πρωταρχικός σκοπός είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας παροχής των υπηρεσιών σε φιλικό περιβάλλον για τον ασθενή, εντός της κατοικίας του ή και ειδικών δομών φροντίδας, που δεν τον υποχρεώνουν σε μακροχρόνια νοσοκομειακή παραμονή. Η διαμόρφωση των ειδικών δομών  εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των προσφιλών του προσώπων στη διαδικασία της αποθεραπείας του και της ιατρικής του υποστήριξης. Γίνεται κεντρική καταγραφή των αναγκών των ασθενών που χρήζουν Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Κατανέμονται οι ανάγκες αυτές σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που δρουν σε περιφερειακό επίπεδο. Ανατίθεται ο συντονισμός της επιστημονικής προσπάθειας σε κεντρικό επίπεδο σε ειδική επιστημονική επιτροπή για την ανάπτυξη και την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης.  Διαμορφώνονται οι δομές σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και συντονίζονται για την παροχή των υπηρεσιών τους. Συστήνεται αρμόδια Διεύθυνση στο Υπουργείο Υγείας. Εξασφαλίζονται ειδικοί πόροι χρηματοδότησης από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με ειδική διαμόρφωση πλαισίου δωρεών. Διαμορφώνεται πρόγραμμα εξειδίκευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει τις υπηρεσίες της Ανακουφιστικής Φροντίδας.

β) Προτείνεται νομοσχέδιο που αφορά στην «κύρωσητης από 24.3.2021 τροποποίησης της  από 3.2.2020  σύμβασης δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] της από 6.9.2018  κύριας σύμβασης δωρεάς  μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες διατάξεις του  Υπουργείου Υγείας».

-Με τις ρυθμίσεις του Α’ Μέρους του νομοσχεδίου ενισχύεται και επεκτείνεται το υπό κατασκευή νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την προσθήκη: ενός Συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου (3T MRI), ενός Τμήματος Απεικόνισης Μαστού, ενός Καρδιαγγειακού Συγκροτήματος (Cath Lab), ενός Συγκροτήματος γ-Κάμερα, δύο επιπρόσθετων Χειρουργικών Αιθουσών, και προβλέψεων για θεραπευτική άσκηση/αποκατάσταση. 

-Με τις ρυθμίσεις που περιέχονται στο Β’ μέρος του νομοσχεδίου αντιμετωπίζονται προβλήματα που προκλήθηκαν από την διάδοση του κορονοϊού Covid-19 και παρατείνεται η ισχύς διατάξεων που αφορούν την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Ζ. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Λίνα Μενδώνη παρουσίασε το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 789/2019 και 790/2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα.

Η ενσωμάτωση των δύο Οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία θα εκσυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να συμβαδίζει με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά, παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας στους δικαιούχους. 

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/789  επιδιώκονται:

-Ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου, εντός του οποίου θα προστατεύονται, σε διασυνοριακό επίπεδο, τα πνευματικά δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον.

-Η κάλυψη του νομοθετικού κενού που παρατηρείται στα ζητήματα των διαδικτυακών μεταδόσεων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των αναμεταδόσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

-Η καθιέρωση ενός μηχανισμού διευκόλυνσης της εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων, με βάση την χώρα προέλευσης.

-Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων και η διευκόλυνση της διασυνοριακής μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

-Η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και η ενίσχυση της διασυνοριακής πρόσβασης στην πληροφορία.

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/790 επιδιώκεται:

-Η θέσπιση κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της χορήγησης αδειών, καθώς και κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς για την εκμετάλλευση έργων και άλλων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας.

-Η αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας των πνευματικών έργων στο διαδίκτυο, για τα οποία δεν έχει ληφθεί προηγουμένως η άδεια των πνευματικών δημιουργών.

-Η ενίσχυση του θεσμού της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων σε διασυνοριακό επίπεδο, με παράλληλη εξασφάλιση της ομοιόμορφης ρύθμισης προστατευόμενων δικαιωμάτων.

-Η θέσπιση κανόνων με τους οποίους αναγνωρίζεται ρητώς η οργανωτική και οικονομική συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή εκδόσεων Τύπου, προς το σκοπό διασφάλισης της βιωσιμότητάς τους.

-Η πρόβλεψη μηχανισμού αναπροσαρμογής και επαναδιαπραγμάτευσης αμοιβών των δημιουργών και ερμηνευτών, σε κοινή βάση για όλα τα κράτη-μέλη.

-Η εισαγωγή περιορισμών (εξαιρέσεων) στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, με σκοπό την εξυπηρέτηση της χρήσης των έργων τους για επιστημονική έρευνα, διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, online διδασκαλία σε δημόσια Πανεπιστήμια και σχολεία, online πλατφόρμες για τον δημόσιο δανεισμό από βιβλιοθήκες δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αναπαραγωγή έργου, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς για σκοπούς διατήρησης του έργου στη συλλογή τους.

Η.Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν : α) τον Κώδικα Οργανικών Διατάξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/1673 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

α)Το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Οργανικών Διατάξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί προϊόν νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο και άλλους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

-Η συνοχή των ρυθμίσεων μέσω της άρσης των αντιφάσεων που εμφανίζει το υφιστάμενο πλαίσιο σήμερα.

-Η προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων στα νεότερα δεδομένα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

-Η συμπλήρωση νομοθετικών κενών για να διασφαλιστεί η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ελεγχομένων με παράλληλη ευθυγράμμιση στις διεθνείς καλές πρακτικές αποτελεσματικότητας του ελέγχου.

-Η αναβάθμιση της συνεργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή, ώστε να παρέχεται σε αυτή υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Οι βασικές μεταβολές που επέρχονται με τον Κώδικα είναι οι εξής:

-Δημιουργία του αναγκαίου οργανικού υποβάθρου, ώστε οι Εκθέσεις και Γνωμοδοτήσεις που παράγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο με κύριο αποδέκτη τη Βουλή, να ευθυγραμμιστούν με τα σχετικά διεθνή πρότυπα πληρότητας και επικαιρότητας. Προς τον σκοπό αυτό προβλέπεται η σύσταση ενός δεύτερου Τμήματος Ελέγχων και ενός Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων με παράλληλη σύσταση δύο επιστημονικών συμβουλίων.

-Αντικατάσταση του καθεστώτος δημοσιονομικής ευθύνης. Εισάγεται ένα διαφορετικό σύστημα δημοσιονομικής ευθύνης, που αποτελεί πραγμάτωση των αρχών της αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας. 

-Εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στις ελεγκτικές διαδικασίες, τόσο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχόμενου, όσο και για τη διενέργεια των ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την ανάπτυξη ή την προμήθεια λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εντοπίζουν προβληματικούς λογαριασμούς, συναλλαγές ή δράσεις. 

β) Με το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 επιδιώκεται η βελτίωση και ενίσχυση της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες  μέσω του Ποινικού Δικαίου, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων Αρχών. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου καταλαμβάνουν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τελεί στην Ελλάδα πράξη νομιμοποίησης. Επιπλέον, καταλαμβάνει πράξεις νομιμοποίησης που τελεί Έλληνας στην αλλοδαπή, κακούργημα ή πλημμέλημα, δίχως να απαιτείται η πράξη να είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας που τελέστηκε, ούτε να υπάρχει έγκληση του παθόντος ή αίτηση της χώρας όπου τελέστηκε το πλημμέλημα. Καταλαμβάνει επίσης πράξεις νομιμοποίησης που τελεί αλλοδαπός στην αλλοδαπή προς όφελος νομικού προσώπου ή οντότητας που έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στα άλλα:  

-Ορίζονται με σαφήνεια οι τρόποι στοιχειοθέτησης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση ως προς την σχέση των προβλεπόμενων εγκληματικών συμπεριφορών με εκείνες του Γενικού και του Ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα.

– Επικαιροποιούνται τα εγκλήματα με βάση τις αλλαγές που επέφερε ο Ποινικός Κώδικας και περιλαμβάνονται  νέα αδικήματα.  

– Επέρχονται αλλαγές στις επιβλητέες ποινικές κυρώσεις.

– Επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για την αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου.

– Προσαρμόζεται η  δυνατότητα του Προέδρου της Αρχής να διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση των αδικημάτων της νομιμοποίησης.

Θ.Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης παρουσίασε το νομοσχέδιο «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, τροποποίηση διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται ζητήματα και διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα με την τροποποίηση διατάξεων των ν. 3386/2005 και ν.3907/2011. Ρυθμίζονται επίσης ζητήματα που αφορούν στην εξέταση αιτήσεων χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας με την τροποποίηση επί μέρους διατάξεων του ν.4636/2019. Εισάγονται ρυθμίσεις στον Κώδικα Μετανάστευσης που αφορούν στις άδειες διαμονής επενδυτών καθώς και ψηφιακών νομάδων (digital nomads), οι οποίες παρουσιάστηκαν από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. 

Περιορίζονται οι κατηγορίες των δομών που μπορούν να φιλοξενούν αιτούντες άσυλο και εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου. Περαιτέρω, εισάγονται διατάξεις για το Ταμείο Αλληλεγγύης και την καταβολή τελών στους Δήμους, στην έδρα των οποίων λειτουργούν δομές φιλοξενίας μεταναστών, την κάλυψη με Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΥΥΠΑ) των ασυνόδευτων ανηλίκων που η αίτησή τους για άσυλο έχει απορριφθεί, αλλά παραμένουν στη χώρα, καθώς και σε όσους έχουν αιτηθεί άσυλο πριν τον Νοέμβριο του 2019.

Με τις προωθούμενες διατάξεις επιδιώκονται:

-Η εντοπισμένη τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών απέλασης ή επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η παραμονή στη χώρα έχει κριθεί ως παράνομη, καθώς και η καθιέρωση και εμπέδωση ενιαίας διοικητικής πρακτικής.

-Η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου υποδοχής και εξέτασης αιτήσεων ασύλου, με σκοπό την άρση δυσχερειών και την επίλυση ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του.

-Η ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας  με την εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν σε άδειες διαμονής επενδυτών, καθώς και ψηφιακών νομάδων. 

-Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε διοικητικές διαδικασίες. 

-Ο περιορισμός στις κατηγορίες των δομών που μπορούν να φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

-Η κάλυψη για τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικήςπερίθαλψης, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση, των αιτούντων διεθνή προστασία με ημερομηνία υποβολής αιτήματος πριν την 1η Νοεμβρίου 2019, καθώς και των ασυνόδευτων ανηλίκων που η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί, αλλά παραμένουν στη χώρα.