Την πεποίθηση ότι  έχουμε εισέλθει με τη λειτουργία του target model, στην εποχή της μετάβασης προς ένα ενεργειακό περιβάλλον, όπου το σύστημα θα στηρίζεται αποκλειστικά σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΣΑΗ και  διευθύνων σύμβουλος της Elpedison Νίκος  Ζαχαριάδης, κατά την τοποθέτησή του στο 2ο Συνέδριο Power & Gas Supply Forum.

«Η αρχιτεκτονική έχει ήδη διαμορφωθεί», είπε ο κ. Ζαχαράδης, στην ομιλία του.

Καρά τον ίδιο: «Χρειάζεται  όμως να διαμορφώσουμε το ρυθμιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον για την Αποθήκευση/ Storage καθώς και να  διορθώσουμε τις τρεις αδυναμίες που αναδείχθηκαν με την εφαρμογή του Target Model».

Συνεχίζοντας, ο επικεφαλής του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας, έκανε λόγο για  τις τρεις αδυναμίες που αναδείχθηκαν, στο πλαίσιο του Target Model, λέγοντας:

«1. H έλλειψη ευέλικτων μονάδων αερίου: Η έλλειψη διαφάνηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο, όταν η χαμηλή στάθμη νερού στα φράγματα των Υδροηλεκτρικών μονάδων, σε συνδυασμό με τη συντήρηση δύο μονάδων αερίου, έφερε το σύστημα στα όριά του.

Καταφάνηκε επίσης και κατά την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου, όταν ο ΑΔΜΗΕ έβαλε με constraint σχεδόν όλες τις λιγνιτικές μονάδες  σε λειτουργία, διακόπτοντας τη λειτουργία των διαθέσιμων ευέλικτων μονάδων αερίου και διατηρώντας τες σε εφεδρεία.

2. Oι σοβαρές αδυναμίες του Συστήματος Μεταφοράς: Κάθε ημέρα, για πολλές και διαφορετικές αιτίες, ο ΑΔΜΗΕ δηλώνει ότι, για να λειτουργήσει απρόσκοπτα το σύστημα μεταφοράς,

πρέπει να λειτουργούν με περιορισμό διαφορετικές μονάδες από το πρόγραμμα, διακόπτοντας τη λειτουργία των οικονομικότερων μονάδων και αυξάνοντας τον όγκο στην Αγορά Εξισορρόπησης. 

3. Η αδιαφάνεια και η έλλειψη ελέγχου της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος: Κανένας δεν γνωρίζει πώς είναι δυνατόν οι ακριβές λιγνιτικές μονάδες να επικρατούν έναντι των φθηνότερων μονάδων αερίου, στη δημοπρασία της Προ-ημερήσιας Αγοράς».

Κατόπιν, ο κ. Ζαχαριάδης διευκρίνισε πως για να επιλυθούν τα δύο πρώτα ζητήματα, «πρέπει να επικεντρωθούμε στις μονάδες που θα στηρίξουν το σύστημα μετά το 2024.

 Η Πολιτεία,  κοιτώντας μόνο το μέλλον, χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα σε δύο ενέργειες (που περιλαμβάνονται ούτως ή άλλως στους ετήσιους στόχους του ΥΠΕΝ):

Πρώτον, σε θεσμοθέτηση Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος, για να προσελκύσει νέες επενδύσεις σε μονάδες αερίου, που θα καλύψουν την

ενδιάμεση περίοδο μέχρι να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες ώστε να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα μόνο με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και 

δεύτερον, σε εκτεταμένες επενδύσεις στο Σύστημα Μεταφοράς 

Ολοκληρώνοντας ο διευθύνων σύμβουλος της Elpedison, εξήγησε ότι γίνεται προσπάθεια να τεθούν όρια τιμών στην αγορά εξισορρόπησης, προκειμένου να μην φαίνεται η πρώτη  αδυναμία (κάτι που τελικά θα αποδειχτεί αδύνατον να επιτευχθεί),

 καθώς και να επιτρέπεται στον ΑΔΜΗΕ να επιστρατεύει καθημερινά μονάδες εκτός προγράμματος αγοράς, προκειμένου να μην φαίνεται η δεύτερη.

Καταλήγοντας ο κ. Ζαχαριάδης, επισήμανε πως «αναλογιζόμενος πόσα πολλά βήματα έχουν γίνει και πόσα λίγα μας λείπουν να κάνουμε ακόμη, είμαι πολύ αισιόδοξος κοιτώντας την ενεργειακή εποχή που έρχεται αλλά εξαιρετικά προβληματισμένος, γιατί βαδίζουμε μπροστά κοιτώντας προς τα πίσω στις μονάδες του παρελθόντος». 

Την πεποίθηση ότι  έχουμε εισέλθει με τη λειτουργία του target model, στην εποχή της μετάβασης προς ένα ενεργειακό περιβάλλον, όπου το σύστημα θα στηρίζεται αποκλειστικά σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΣΑΗ και  διευθύνων σύμβουλος της Elpedison Νίκος  Ζαχαριάδης, κατά την τοποθέτησή του στο 2ο Συνέδριο Power & Gas Supply Forum.

«Η αρχιτεκτονική έχει ήδη διαμορφωθεί», είπε ο κ. Ζαχαράκης, στην ομιλία του.

Καρά τον ίδιο: «Χρειάζεται  όμως να διαμορφώσουμε το ρυθμιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον για την Αποθήκευση/ Storage καθώς και να  διορθώσουμε τις τρεις αδυναμίες που αναδείχθηκαν με την εφαρμογή του Target Model».

Συνεχίζοντας, ο επικεφαλής του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας, έκανε λόγο για  τις τρεις αδυναμίες που αναδείχθηκαν, στο πλαίσιο του Target Model, λέγοντας:

«1. H έλλειψη ευέλικτων μονάδων αερίου: Η έλλειψη διαφάνηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο, όταν η χαμηλή στάθμη νερού στα φράγματα των Υδροηλεκτρικών μονάδων, σε συνδυασμό με τη συντήρηση δύο μονάδων αερίου, έφερε το σύστημα στα όριά του.

Καταφάνηκε επίσης και κατά την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου, όταν ο ΑΔΜΗΕ έβαλε με constraint σχεδόν όλες τις λιγνιτικές μονάδες  σε λειτουργία, διακόπτοντας τη λειτουργία των διαθέσιμων ευέλικτων μονάδων αερίου και διατηρώντας τες σε εφεδρεία.

2. Oι σοβαρές αδυναμίες του Συστήματος Μεταφοράς: Κάθε ημέρα, για πολλές και διαφορετικές αιτίες, ο ΑΔΜΗΕ δηλώνει ότι, για να λειτουργήσει απρόσκοπτα το σύστημα μεταφοράς,

πρέπει να λειτουργούν με περιορισμό διαφορετικές μονάδες από το πρόγραμμα, διακόπτοντας τη λειτουργία των οικονομικότερων μονάδων και αυξάνοντας τον όγκο στην Αγορά Εξισορρόπησης. 

3. Η αδιαφάνεια και η έλλειψη ελέγχου της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος: Κανένας δεν γνωρίζει πώς είναι δυνατόν οι ακριβές λιγνιτικές μονάδες να επικρατούν έναντι των φθηνότερων μονάδων αερίου, στη δημοπρασία της Προ-ημερήσιας Αγοράς».

Κατόπιν, ο κ. Ζαχαριάδης διευκρίνισε πως για να επιλυθούν τα δύο πρώτα ζητήματα, «πρέπει να επικεντρωθούμε στις μονάδες που θα στηρίξουν το σύστημα μετά το 2024.

 Η Πολιτεία,  κοιτώντας μόνο το μέλλον, χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα σε δύο ενέργειες (που περιλαμβάνονται ούτως ή άλλως στους ετήσιους στόχους του ΥΠΕΝ):

Πρώτον, σε θεσμοθέτηση Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος, για να προσελκύσει νέες επενδύσεις σε μονάδες αερίου, που θα καλύψουν την

ενδιάμεση περίοδο μέχρι να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες ώστε να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα μόνο με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και 

δεύτερον, σε εκτεταμένες επενδύσεις στο Σύστημα Μεταφοράς 

Ολοκληρώνοντας ο διευθύνων σύμβουλος της Elpedison, εξήγησε ότι γίνεται προσπάθεια να τεθούν όρια τιμών στην αγορά εξισορρόπησης, προκειμένου να μην φαίνεται η πρώτη  αδυναμία (κάτι που τελικά θα αποδειχτεί αδύνατον να επιτευχθεί),

 καθώς και να επιτρέπεται στον ΑΔΜΗΕ να επιστρατεύει καθημερινά μονάδες εκτός προγράμματος αγοράς, προκειμένου να μην φαίνεται η δεύτερη.

Καταλήγοντας ο κ. Ζαχαριάδης, επισήμανε πως «αναλογιζόμενος πόσα πολλά βήματα έχουν γίνει και πόσα λίγα μας λείπουν να κάνουμε ακόμη, είμαι πολύ αισιόδοξος κοιτώντας την ενεργειακή εποχή που έρχεται αλλά εξαιρετικά προβληματισμένος, γιατί βαδίζουμε μπροστά κοιτώντας προς τα πίσω στις μονάδες του παρελθόντος».