Business

Αναθεωρείται ομόφωνα το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εταιρειών

Οι Αρχές του Ποσειδώνα (Poseidon Principles) ευθυγραμμίζουν τα κριτήρια της χρηματοδότησης, με νέους κλιματικούς στόχους του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας

Ναυτιλιακές Εταιρείες, Χρηματοδότηση, Αρχές του Ποσειδώνα,
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Οι Αρχές του Ποσειδώνα (Poseidon Principles) ανακοινώνουν την ομόφωνη απόφαση για τη σημαντική αναθεώρηση του πλαισίου αξιολόγησης και αναφοράς της συμμόρφωσης των ναυτιλιακών χαρτοφυλακίων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τις αποτελούν.

Μετά την αναθεωρημένη στρατηγική του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ - International Maritime Organization) για τα αέρια του θερμοκηπίου, που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της MEPC80 τον Ιούλιο του 2023, η εν λόγω επικαιροποίηση σηματοδοτεί τη δέσμευση 30 κορυφαίων διεθνών ναυτιλιακών τραπεζών για τη μετάβαση του ναυτιλιακού τομέα προς ένα βιώσιμο μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα (εδώ ο κατάλογος των 30 υπογραφόντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.)

«Το 2019, όταν καθιερώσαμε τις Αρχές του Ποσειδώνα, επιλέξαμε να είμαστε διαφανείς ως προς τον τρόπο συμμόρφωσης του χαρτοφυλακίου μας σύμφωνα με τη δέσμευση του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας την προηγούμενη χρονιά. Εμείς, ως οργανισμός, θέτουμε σήμερα υψηλότερους στόχους για να ευθυγραμμιστούμε με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο MEPC80 τον περασμένο Ιούλιο.» δήλωσε ο Michael Parker, Πρόεδρος των Αρχών του Ποσειδώνα και Πρόεδρος της Global Shipping, Logistics and Offshore, Citi. «Εστιάζουμε στη συνεργασία με τους πελάτες μας ώστε να συνδράμουμε στην πορεία τους για ένα πιο πράσινο, πιο βιώσιμο μέλλον στη ναυτιλία, μέσω της ενεργειακής μετάβασης σε μηδενικές εκπομπές όταν τα καύσιμα, τα πλοία και η τεχνολογία θα είναι διαθέσιμα».

Η τρέχουσα ευθυγράμμισή του Poseidon Principles Association με τον πιο πρόσφατο στόχο του ΙΜΟ να επιτύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της ναυτιλίας ως το 2050, με ενδιάμεσους στόχους το 2030 και το 2040 αποδεικνύει την προσαρμοστικότητα και την ακλόνητη δέσμευσή των μελών του να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της δράσης για το παγκόσμιο κλίμα.

«Οι αναθεωρήσεις των Poseidon Principles υπερβαίνουν την απλή καταγραφή. Παρέχουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανεκτίμητες πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα», δήλωσε ο Paul Taylor, Αντιπρόεδρος των Poseidon Principles και Επικεφαλής των Ναυτιλιακών Βιομηχανιών, Société Générale σε όλο τον κόσμο. «Αυτά τα δεδομένα προσφέρουν τη δυνατότητα της βέλτιστης υποστήριξης των πελατών τους στον δρόμο προς την απανθρακοποίηση. Με τη νέα επικαιροποίηση, αυξάνονται τα επίπεδα αισιοδοξίας για τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα των εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές. Είναι μια σαφής απόδειξη της δέσμευσής τους όχι μόνο για την επίτευξη αλλά και για την από κοινού προώθηση των κλιματικών στόχων».

«Η απαλλαγή της ναυτιλίας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα απαιτεί επείγουσα, μεγάλης κλίμακας συνεργασία όλων των κλάδων, καθώς και κυβερνητική και διεθνή ρυθμιστική υποστήριξη», δήλωσε ο Stephen Fewster, Ταμίας των Poseidon Principles και Διευθύνων Σύμβουλος και ΕπικεφαλήςStefape Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης Παγκοσμίως, της ING. «Για να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό μας και να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, οι πρωτοβουλίες Poseidon Principles πρέπει να συνεχίσουν να επεκτείνονται. Καλούμε τους βασικούς παράγοντες αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας να ενώσουν τα χέρια και να πλοηγηθούν μαζί προς έναν πιο πράσινο ορίζοντα».

Όπως αποτυπώνεται στη σχετική ετήσια έκθεση (Annual Disclosure Report), στις εκθέσεις πλέον θα συμπεριλαμβάνονται μετρήσεις για όλα τα είδη αερίων του θερμοκηπίου και θα λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές ρύπων στο σύνολο της διαδικασίας από την παραγωγή έως την χρήση των καυσίμων. Λεπτομερείς πληροφορίες θα παρασχεθούν στην τέταρτη ετήσια έκθεση, η οποία θα δημοσιευθεί στα τέλη του 2023.

Η διαχρονική αισιοδοξία του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ) μας φέρνει πιο κοντά σε ένα μέλλον 1,5°C. Καθώς επικεντρώνονται στην εφαρμογή αυτής της μακρόπνοης στρατηγικής, τα Poseidon Principles έχουν προωθήσει και νέα μέθοδο για τη μέτρηση της ευθυγράμμισης των ναυτιλιακών εταιρειών με τους κλιματολογικούς στόχους σε ένα μέλλον 1,5°C έως το 2024, σε αρμονία με τις διαδικασίες της Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

Δείτε επίσης