Πολιτική

Στην Ολομέλεια της Βουλής ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός του 2019

ÏÌÉËÉÅÓ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÊÁÉ ÔÙÍ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÁÑ×ÇÃÙÍ ÓÔÇÍ ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός του 2019 στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα, Πέμπτη.

Συζήτηση και κύρωση του Απολογισμού του Κράτους για το οικονομικό έτος του 2019, του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης θα γίνει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός του 2019, στην αρμόδια Επιτροπή, ψηφίσθηκαν επί της Αρχής από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καταψηφίστηκαν από τα υπόλοιπα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Δείτε επίσης