Πολιτική

Εκλογές 21 Μαϊου: Τέσσερα εναλλακτικά έγγραφα για ψήφο αν δεν έχω ταυτότητα

Τι ισχύει με τους σταυρούς στα ψηφοδέλτια

Εκλογές 2023, Εκλογές 21 Μαϊου,
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Η μεγάλη ώρα της μάχης στην κάλπη έφτασε και οι ψηφοφόροι πρέπει να γνωρίζουν ό,τι απαιτείται για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ειδικότερα, προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.

Εκλογές 21 Μαϊου: Πώς ψηφίζω χωρίς ταυτότητα

Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας-ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή.

Εκλογές 2023, Εκλογές 21 Μαϊου

Η ταυτοπροσωπία μπορεί να γίνει με τα εξής έγγραφα:

-αστυνομική ταυτότητα

-προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής

-διαβατήριό

-άδεια οδήγησης

-ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων

Να σημειωθεί πως τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Εκλογές 2023, Εκλογές 21 Μαϊου

Οι σταυροί

Η εφορευτική επιτροπή δίνει έναν φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και υποψηφίων.

Εκλογείς με τυχόν αδυναμία να κάνουν τα παραπάνω, μπορούν να αποταθούν στην εφορευτική επιτροπή και να ζητήσουν βοήθεια.

Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη:

α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος

β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).

Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.

Δείτε επίσης