Στρατός: Η αναβολή της θητείας και η διακοπή της θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά

Οι στρατολογικές υπηρεσίες επί του παρόντος θα δέχονται το κοινό κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού

Στο πλαίσιο προστασίας από τη μετάδοση του κορονοϊού (COVID-19) και µε αντικειμενικό σκοπό τη μείωση της διασποράς της νόσου όσο το δυνατόν περισσότερο, οι στρατολογικές υπηρεσίες επί του παρόντος θα δέχονται το κοινό κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), ανακοινώθηκε από τη Στρατολογία.

Όσοι επιθυμούν να αιτηθούν κάποια από τις παρακάτω προσφερόμενες, μέσω του ιστοτόπου, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση, κάνοντας χρήση των κωδικών τους taxisnet:

-Αναβολή λόγω σπουδών σε Λύκειο-Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας – Γυμνάσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

-Αναβολή ως υποψήφιος σπουδαστής ανωτέρων-ανωτάτων σχολών

-Αναβολή λόγω σπουδών σε ΙΕΚ-Σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Εσπερινό λύκειο- Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ

-Αναβολή λόγω σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή – Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης – Μεταπτυχιακό

-Αναβολή για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αναβολή για κοινωνικούς λόγους

-Αναβολή ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού

-Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών

-Κατάθεση Οφειλόμενου Πιστοποιητικού Σπουδών

-Ένταξη σε προηγούμενη ΕΣΣΟ

-Μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας.

Επιπλέον, όσοι επιθυμούν την έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης μπορούν να το αιτηθούν μέσω του ιστότοπου, κάνοντας χρήση των κωδικών τους taxisnet.

Οι γεννηθέντες το έτος 2003 (κλάσης 2024) μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής μέσω του ιστότοπου, κάνοντας χρήση των κωδικών τους taxisnet.

Oι υπόλοιπες υπηρεσίες, θα παρέχονται από τις στρατολογικές υπηρεσίες µε ηλεκτρονικό τρόπο, μόνο µέσω e-mail ή μέσω της σχετικής σελίδας «www.stratologia.gr» όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Ίσως σας ενδιαφέρουν