Ο αργός ρυθμός υποβολής φορολογικών δηλώσεων θα φέρει παράταση

O αργός ρυθμός υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δεν συνδέεται μόνο με την συνήθεια των φορολογουμένων να …σπεύδουν βραδέως

Προς παράταση βαίνει ολοταχώς η προθεσμία κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων, εάν λογιστές και πολίτες δεν σπεύσουν να τις υποβάλλουν, αφού τις πρώτες δύο εβδομάδες λειτουργίας του Taxisnet για τις δηλώσεις, έως το απόγευμα της Τετάρτης, είχαν υποβληθεί μόλις 262.862 Ε1, μέγεθος το οποίο θα πρέπει να φτάσει στα 6,5 εκατομμύρια και είχαν εκδοθεί 351.784 εκκαθαριστικά (χωριστά για τους συζύγους), μέγεθος το οποίο θα πρέπει να προσεγγίσει τα 9 εκατομμύρια.

Το δείγμα είναι ακόμα πολύ μικρό για να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με το «βάρος» των εκκαθαριστικών αλλά επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά πως πρώτοι να υποβάλλουν τη δήλωση σπεύδουν όσοι δεν έχουν πάρε- δώσε με την εφορία και το εκκαθαριστικό τους είναι μηδενικό. Σχεδόν έξι στα δέκα εκκαθαριστικά (58,81%) μέχρι τώρα είναι μηδενικά ενώ για 82.986 φορολογούμενους το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό με τον οφειλόμενο φόρο στα 39,4 εκατ. ευρώ.

O αργός ρυθμός υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δεν συνδέεται μόνο με την συνήθεια των φορολογουμένων να …σπεύδουν βραδέως. Συνδέεται και με καθυστερήσεις από την πλευρά του δημοσίου, να καλύψει τις δικές του υποχρεώσεις όσον αφορά την ανάρτηση- προσυμπλήρωση στοιχείων που αφορούν σε ενισχύσεις οι οποίες καταβλήθηκαν στη διάρκεια του περασμένου έτους και παρ’ ότι δεν συνιστούν φορολογητέο εισόδημα, ενδέχεται να αποτελούν κρίσιμη παράμετρο κάλυψης τεκμηρίων για πολλούς.

Όπως προκύπτει από τις έως τώρα ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ, στους λογαριασμούς των φορολογουμένων έχουν αναρτηθεί μόνο οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που καταβλήθηκαν μέσω της ΑΑΔΕ. Όσοι έλαβαν ενισχύσεις μέσω του υπουργείου Εργασίας ή του υπουργείου Τουρισμού θα πρέπει να περιμένουν την ανάρτηση των σχετικών αρχείων μόλις αυτά αποσταλούν από τους αρμόδιους φορείς στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ , μέχρι τώρα έχουν προσυμπληρωθεί στον κωδικό 999 του εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα ποσά που εισέπραξαν οι επιχειρήσεις εντός του έτους 2020 ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Επίσης, έχουν ήδη αναρτηθεί στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο myTAXISnet, στην πλατφόρμα υποβολής Ε1 (δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων), επιλογή «Ενημέρωση βεβαίωσης αποδοχών», τα ποσά των Αποζημιώσεων Ειδικού Σκοπού που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 και έχουν καταβληθεί μέσω της ΑΑΔΕ.

Για τα υπόλοιπα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να περιμένουν .

Εντός της εβδομάδας, αναμένεται να προσυμπληρωθούν στους κωδικούς 781/782 στο Ε1 επιστρεπτέα προκαταβολή και αποζημίωση ειδικού σκοπού (τα οποία έχουν καταβληθεί μέσω ΑΑΔΕ) ενώ , σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ποσά που έχουν καταβληθεί από άλλους φορείς του δημοσίου (π.χ. Υπουργείο Εργασίας, Τουρισμού κλπ) θα προσυμπληρωθούν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 αμέσως μόλις παραληφθούν τα σχετικά αρχεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσά που συμψηφίστηκαν εντός του 2020 με οφειλές στη φορολογική διοίκηση, λόγω είσπραξης μειωμένου μισθώματος, δεν αναγράφονται στη δήλωση, καθώς οι συμψηφισμοί φόρων δεν δύναται να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Ίσως σας ενδιαφέρουν