Αντικαπνιστικός νόμος: Δεν υπήρξε παράβαση στο 86% των καταστημάτων

Μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα μεικτά κλιμάκια των επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και των στελεχών της ΕΛΑΣ,