Καζάνι που βράζει η εκπαίδευση

Βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών. Πέρα από το βασικό σημείο τριβής τους, που είναι η αξιολόγηση,