Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας: Δουλεύουμε 179 ημέρες το χρόνο για φόρους και εισφορές

Δουλεύουμε το μισό χρόνο προκειμένου να πληρώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές: την εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει η μελέτη του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών –