Υπουργείο Μετανάστευσης: Συνυπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

 Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της νέας Εθνικής Στρατηγικής Ένταξης των προσφύγων, συνυπέγραψαν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και ο