Ελληνική φαρμακοβιομηχανία: Εξασφαλίζει την επάρκεια φαρμάκων σε πάνω από 3 εκ. ασφαλισμένους και ασθενείς

Στην απαγόρευση εξαγωγών φαρμάκων, προκειμένου να καλύψουν τις εσωτερικές τους ανάγκες, έχει οδηγεί πολλές χώρες του κόσμου η πανδημία του νέου κορωνοϊού. Ταυτόχρονα, η