Ταβάνι τους το Διάστημα (pics)

Ο Ηλίας (Ψυρούκης) και ο Ηλίας (Θεοδωρίδης) είναι απόφοιτοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και οι ιδρυτές του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «SPIN –