Μυστήριο με εκατοντάδες νεκρά ψάρια σε ποταμό της Θράκης

Σημαντική οικολογική καταστροφή έχει συντελεστεί στον ποταμό Κομψάτο, κάτω από την ιρλανδική διάβαση στο Μωσαϊκό Ροδόπης, στη Θράκη. Δεκάδες νεκρά ψάρια εντοπίστηκαν στο εν λόγω σημείο του ποταμού,