Κόσμος

Κομισιόν: «Βάλτε τέλος» στα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση

Τι ζητά από τα κράτη μέλη της ΕΕ

Κομισιον, ΕΕ, ενεργειακη κριση, μετρα στηριξης,
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

«Η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες», αλλά τα τρωτά σημεία φαίνεται να υποχωρούν, μεταξύ άλλων λόγω της προόδου της πολιτικής, επισημαίνει η Κομισιόν στις συστάσεις της για τη δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή συστήνει τον τερματισμό των μέτρων ενεργειακής στήριξης που ισχύουν έως το τέλος του 2023, χρησιμοποιώντας τις σχετικές εξοικονομήσεις για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Σε περίπτωση που οι ανανεωμένες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας απαιτούν μέτρα στήριξης, η Επιτροπή συστήνει τα μέτρα αυτά να στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, να είναι οικονομικά προσιτά και να διατηρούν τα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τι ζητά η Κομισιόν από τα κράτη μέλη της ΕΕ:

Τα κράτη- μέλη της ΕΕ που έχουν επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό τους στόχο με βάση τις εαρινές προβλέψεις του 2023 θα πρέπει να διατηρήσουν μια υγιή δημοσιονομική θέση το 2024. Σημειώνεται δε πως ο δημοσιονομικός στόχος που έχει τεθεί για κάθε χώρα είναι μέρος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Όλα τα άλλα κράτη- μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, κυρίως περιορίζοντας την ονομαστική αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο το 2024.

Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τις εθνικές χρηματοδοτούμενες δημόσιες επενδύσεις και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική απορρόφηση των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, και άλλων κονδυλίων της ΕΕ, ιδίως για την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Όλα τα κράτη- μέλη θα πρέπει να καταργήσουν τα μέτρα ενεργειακής στήριξης που ισχύουν έως το τέλος του 2023.

Εάν υπάρξουν νέες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν μέτρα στήριξης ,τότε αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και να είναι δημοσιονομικά ανεκτά και να διατηρούν τα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Για την περίοδο μετά το 2024, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να επιδιώκουν μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική σταδιακής και βιώσιμης σύσφιξης, σε συνδυασμό με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν σε υψηλότερη βιώσιμη ανάπτυξη, για να επιτύχουν μια συνετή μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική θέση.

Δείτε επίσης