Δήλωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων: Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί

Τη δυνατότητα να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στους δήμους, θα έχουν